(BĐT) - Trong ngày 24/5/2021, trên phạm vi cả nước có 798 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý II, quý III/2021.

Sở Y tế Đồng Nai sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 03 Vật tư y tế, với giá gói thầu 105,349 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua vật tư y tế bổ sung (lần 1) sử dụng tại các cơ sở y tế trực thuộc Sở Y tế năm 2021.

Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại TP.HCM sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 10 Thi công xây dựng và cung ứng, lắp đặt thiết bị, với giá gói thầu hơn 106,551 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Xây dựng và cải tạo, sửa chữa Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại TP.HCM. Tổng mức đầu tư của Dự án là 122,047 tỷ đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng TP. Bắc Kạn sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 08 Thi công xây lắp, với giá gói thầu hơn 31,115 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Huyền Tụng, TP. Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn. Tổng mức đầu tư của Dự án là 97.099.847.140 đồng.

Tổng công ty Dịch vụ Viễn thông sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Mua sắm SIMCard, với giá gói thầu 85,899 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Mua sắm SIMCard cho mạng di động VinaPhone năm 2021 - 2022.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Vĩnh Phúc sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Xây lắp, với giá gói thầu 33,253 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Sửa chữa, thảm lại mặt đường ĐT310B, đoạn Km6+00 đến Km9+600.

Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Cung ứng các mặt hàng hóa chất năm 2021 - 2022 cho Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An và Gói thầu Cung ứng các mặt hàng vật tư y tế tiêu hao năm 2021 - 2022 cho Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, với giá gói thầu lần lượt là 81,647 tỷ đồng và 40,945 tỷ đồng. Hai gói thầu này thuộc Dự án Cung ứng các mặt hàng hóa chất, vật tư y tế tiêu hao năm 2021 - 2022 cho Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An. Tổng mức đầu tư của Dự án là 122.592.647.038 đồng.