(BĐT) - Trong ngày 25/9/2018, trên phạm vi cả nước có 595 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý IV/2018 và quý I/2019.

Công ty CP Đầu tư và Thương mại 407 (tỉnh Nghệ An) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thiết kế, cung cấp thiết bị và xây lắp Nhà máy Cấp nước sạch Thanh Sơn (EPC), với giá gói thầu hơn 84,985 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Nhà máy Cấp nước sạch Thanh Sơn. Tổng mức đầu tư của Dự án là 97.400.000.000 đồng.

Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng khu công nghiệp (tỉnh Thái Nguyên) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu San nền lô CN9, lô CN10 và lô CX3-2, CX3-3 và Gói thầu Xây dựng đường giao thông và hệ thống thoát nước mưa, thoát nước thải tuyến T13-T10-T11, với giá gói thầu lần lượt là 73.019.057.599 đồng và 50.285.795.537 đồng. Hai gói thầu này thuộc Dự án Xây dựng hạ tầng Khu công nghiệp Sông Công II - diện tích 250ha, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên (giai đoạn 1), với tổng mức đầu tư là 1.757.776.000.000 đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực - Agribank sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Xây dựng, cung cấp và lắp đặt thiết bị, với giá gói thầu hơn 50,908 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Xây dựng Trụ sở Agribank Chi nhánh Hùng Vương. Tổng mức đầu tư của Dự án là 59.858.010.000 đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP. Hà Nội sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 12 Thi công xây lắp hạng mục cầu, tường chắn hai đầu cầu (không bao gồm di chuyển các công trình hạ tầng kỹ thuật), với giá gói thầu hơn 185,282 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Xây dựng cầu vượt tại nút giao giữa đường Hoàng Quốc Việt - đường Nguyễn Văn Huyên và hoàn thiện đường Nguyễn Văn Huyên theo quy hoạch. Tổng mức đầu tư của Dự án là 560.282.054.000 đồng.

Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập nước TP.HCM sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Xây lắp 2 (từ Hàm Nghi đến Lê Thánh Tôn), với giá gói thầu hơn 41,332 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Cải tạo hệ thống thoát nước đường Pasteur (từ đường Lê Thánh Tôn đến Bến Chương Dương), Quận 1. Tổng mức đầu tư của Dự án là 86.917.649.419 đồng.