(BĐT) - Trong ngày 25/6/2020, trên phạm vi cả nước có 646 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

Trong đó, những gói thầu dưới đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý III, IV/2020.

Tổng công ty Điện lực miền Nam sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu AFD-SPC-R-W3 Xây dựng và lắp đặt vật tư thiết bị công trình đường dây 110kV Giao Long - Phú Thuận, công trình đường dây 110 kV Phú Thuận - Bình Đại và công trình trạm 110 kV Phú Thuận, với giá gói thầu là 109.878.421.460 đồng.

Ban Quản lý dự án xây dựng công trình giao thông Cà Mau sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 32 Thi công xây dựng cầu Cái Tàu, với giá gói thầu là 46.836.261.036 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Đầu tư xây dựng cầu bắc ngang sông Cái Tàu, thị trấn U Minh. Tổng mức đầu tư của Dự án là 88.954.112.000 đồng.

Sở Y tế Hà Nam sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 1 Thuốc generic, với giá gói thầu là 58.724.800.000 đồng.

Ban Quản lý Dự án Nâng cấp đô thị thành phố Long Xuyên (tỉnh An Giang) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 13 Thi công xây lắp, với giá gói thầu là 44.993.696.000 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Khu tái định cư Tây Đại học mở rộng phường Mỹ Phước, Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Tổng mức đầu tư của Dự án là 159.484.408.000 đồng.

Công an tỉnh Trà Vinh sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 01 Thi công xây dựng, mua sắm, lắp đặt thiết bị các hạng mục của dự án, với giá gói thầu là 53.460.775.000 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Nâng cấp, mở rộng cơ sở làm việc Công an huyện Châu Thành và Công an huyện Trà Cú thuộc Công an tỉnh Trà Vinh. Tổng mức đầu tư của Dự án là 65.565.081.000 đồng.