(BĐT) - Trong ngày 27/6/2022, trên phạm vi cả nước có 834 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý III/2022.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực TP. Huế sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Toàn bộ phần xây lắp và thiết bị của dự án, với giá gói thầu hơn 82,058 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Chỉnh trang đường Hai Bà Trưng. Tổng mức đầu tư của Dự án là 96,998 tỷ đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Tiền Giang sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thi công xây dựng (đoạn K0+000 - K2+100), với giá gói thầu hơn 73,029 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Kè chống sạt lở Cồn Ngang. Tổng mức đầu tư của Dự án là 238.085.631.021 đồng.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Bình sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 13 XL-KCD Thi công xây dựng (bao gồm chi phí dự phòng và bảo hiểm công trình), với giá gói thầu hơn 45,1 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Kè biển xã Cảnh Dương. Tổng mức đầu tư của Dự án là 50 tỷ đồng.

Tổng công ty Điện lực miền Trung sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu CPC-SongHinh-G01 Cung cấp và vận chuyển máy biến áp lực 110kV (bao gồm tổ hợp, lắp đặt, lọc dầu) và máy biến áp tự dùng 22kV; Gói thầu CPC-SongHinh-G02 Cung cấp, vận chuyển thiết bị nhất thứ, nhị thứ, thông tin liên lạc, SCADA, thiết bị bảo vệ, dịch vụ kỹ thuật, thí nghiệm hiệu chỉnh và dịch vụ lắp đặt, với giá gói thầu lần lượt là 16,609 tỷ đồng và 22,188 tỷ đồng. Hai gói thầu này thuộc Dự án Trạm biến áp 110kV Sông Hinh và đấu nối. Tổng mức đầu tư của Dự án là 114.877.670.391 đồng.

Bệnh viện Đa khoa khu vực Ba Tri (tỉnh Bến Tre) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thuốc generic, với giá gói thầu hơn 17,357 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Mua thuốc sử dụng năm 2022 - 2023 của Bệnh viện Đa khoa khu vực Ba Tri. Tổng mức đầu tư của Dự án là 20.794.248.600 đồng.