(BĐT) - Trong ngày 31/8/2021, trên phạm vi cả nước có 746 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý III, quý IV/2021 và quý I/2022.

Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất (Đồng Nai) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Mua vật tư xét nghiệm phòng, chống dịch COVID-19 và Gói thầu Mua hóa chất, sinh phẩm xét nghiệm phòng, chống dịch COVID-19, với giá gói thầu lần lượt là 34.607.292.399 đồng và 46.178.215.400 đồng. Hai gói thầu này thuộc Dự toán Mua sắm vật tư, hóa chất, sinh phẩm xét nghiệm SARS-CoV-2 phòng, chống dịch bệnh COVID-19 (đợt 9) sử dụng tại Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất năm 2021. Tổng dự toán là 80.785.507.799 đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Sơn La sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 09 Thi công xây dựng công trình, với giá gói thầu hơn 48,520 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Hồ Lăng Luông, xã Phổng Lăng, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La. Tổng mức đầu tư của Dự án là 70,842 tỷ đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Việt Yên (tỉnh Bắc Giang) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị, với giá gói thầu hơn 31,165 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Khu dân cư đường Hồ Công Dự nối dài (khu 1), thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. Tổng mức đầu tư của Dự án là 50,4 tỷ đồng.

Công ty Điện lực Tây Hồ sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu ĐTXD-2021-MS-108 Cung cấp vật tư thiết bị, với giá gói thầu hơn 24,379 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Cải tạo hạ ngầm lộ 477 E1.21; xây dựng mới các trạm biến áp địa bàn phường Xuân La, quận Tây Hồ năm 2021; thay thế cắt dòng phụ tải (CDPT) hiện có bằng kiểu CDPT sử dụng khí SF6 tại các trạm biến áp kiểu treo trên địa bàn quận Tây Hồ năm 2020. Tổng mức đầu tư của Dự án là 36.214.105.906 đồng.

vBan Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Xây lắp, với giá gói thầu hơn 26,413 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Trường Mầm non Vân Hội (cơ sở 1, giai đoạn 1). Tổng mức đầu tư của Dự án là 34.285.192.000 đồng.