(BĐT) - Trong ngày 5/10/2020, trên phạm vi cả nước có 626 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý IV/2020 và quý I/2021.

Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Cung cấp thuốc cho các đơn vị y tế công lập năm 2020 tỉnh Thừa Thiên Huế, với giá gói thầu hơn 153,244 tỷ đồng.

Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 4 Cung cấp và vận chuyển máy biến áp, với giá gói thầu 58,219 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Trạm biến áp 220 kV Dương Kinh. Tổng mức đầu tư của Dự án là 494,714 tỷ đồng.

Công ty CP Than Hà Tu - Vinacomin sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 07 Thuê ngoài bốc xúc, vận chuyển đất đá phục vụ sản xuất 2 tháng cuối năm 2020, với giá gói thầu hơn 54,614 tỷ đồng.

Tổng công ty Điện lực miền Bắc sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 1 Mua sắm 183.354 công tơ điện tử 1 pha 1 giá, 636 công tơ điện tử 1 pha 3 giá, 23.361 công tơ điện tử 3 pha 1 giá, 5.494 công tơ điện tử 3 pha 3 giá trực tiếp và 1.005 DCU phục vụ sản xuất kinh doanh điện đợt 1 năm 2021 cho 8 công ty điện lực, với giá gói thầu hơn 171,982 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Mua sắm công tơ - phục vụ sản xuất kinh doanh điện đợt 1 năm 2021. Tổng mức đầu tư của Dự án là 543.982.439.000 đồng.