(BĐT) - Trong ngày 06/11/2019, trên phạm vi cả nước có 708 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu dưới đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý IV/2019 và quý I/2020.

Ban Quản lý dự án huyện Nhơn Trạch (tỉnh Đồng Nai) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Hạng mục giao thông, thoát nước, tín hiệu giao thông, với giá gói thầu là 267.001.528.469 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Nâng cấp mở rộng đường số 2, huyện Nhơn Trạch. Tổng mức đầu tư của Dự án là 338.970.354.477 đồng.

Tập đoàn Viễn thông Quân đội sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu thuộc Dự án Nâng cao chất lượng mạng cơ điện Viettel năm 2017. Cụ thể: Gói thầu Cung cấp và lắp đặt - Xây dựng hệ thống BMS, kiểm soát vào ra ACS, giám sát môi trường EMS và phát hiện rò rỉ nước tại tổng trạm Hòa Lạc, TP. Hà Nội, với giá gói thầu là 11.035.214.598 đồng; Gói thầu Cung cấp và lắp đặt - Xây dựng hệ thống BMS và các hệ thống giám sát ACS, EMS, water leak cho Tòa nhà N6 - tổng trạm Hoàng Hoa Thám, với giá gói thầu là 10.113.003.462 đồng; Gói thầu Xây dựng hệ thống thang máng cáp, chiếu sáng, tiếp đất cho phòng máy tại Tòa nhà Nguyễn Thành Hãn 3, tổng trạm Nguyễn Thành Hãn, TP. Đà Nẵng, với giá gói thầu là 10.479.419.475 đồng; Gói thầu Cung cấp lắp đặt vật tư thiết bị hệ thống điều hòa trung tâm chiller giải nhiệt nước tại Tòa nhà Nguyễn Thành Hãn 3, tổng trạm Nguyễn Thành Hãn, TP. Đà Nẵng, với giá gói thầu là 84.021.489.422 đồng.

Văn phòng HĐND và UBND quận Thủ Đức (TP.HCM) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Mua sắm trang thiết bị công nghệ thông tin thuộc Dự án Nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin tại UBND 12 phường thuộc quận Thủ Đức, với giá gói thầu là 14.789.763.120 đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Cần Giờ (TP.HCM) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Xây lắp thuộc Dự án Nâng cấp hệ thống thủy lợi khu vực Doi Lầu, với giá gói thầu là 18.936.822.324 đồng.

Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất (tỉnh Đồng Nai) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu thuộc Dự án Đầu tư xây dựng khối điều trị Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất. Cụ thể: Gói thầu số 08 (xây lắp + thiết bị)  Trạm biến áp + đường dây trung thế + máy phát điện dự phòng 2500 KVA, với giá gói thầu là 21.415.867.000 đồng; Gói thầu số 11 (xây lắp + thiết bị) Hệ thống thông tin, với giá gói thầu là 24.645.867.000 đồng; Gói thầu số 12 (xây lắp + thiết bị) Hệ thống phòng cháy chữa cháy + chống sét, với giá gói thầu là 16.687.849.000 đồng.