(BĐT) - Trong ngày 9/3/2021, trên phạm vi cả nước có 622 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý II/2021.

Tổng công ty Điện lực miền Nam sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu 07-PT-XM-HT Cung cấp, xây dựng, lắp đặt vật tư thiết bị đường dây, hiệu chỉnh điện và thí nghiệm đo thông số đường dây, với giá gói thầu hơn 141,943 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Công trình Đường dây 110kV Mạch 2 Phước Thuận - Xuyên Mộc - Trạm 220kV Hàm Tân. Tổng mức đầu tư của Dự án là 190.298.933.000 đồng.

UBND huyện Ba Tơ (tỉnh Quảng Ngãi) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 07 Toàn bộ phần xây dựng công trình, với giá gói thầu hơn 49,758 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Đầu tư di dời Trung tâm hành chính xã Ba Giang mới (giai đoạn 2). Tổng mức đầu tư của Dự án là 60 tỷ đồng.

Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Tam Điệp sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Cung cấp dịch vụ phục vụ công tác xuất khẩu sản phẩm năm 2021, với giá gói thầu hơn 44,641 tỷ đồng.

Bộ Tư lệnh 86 sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Mua sắm thiết bị công nghệ thông tin và phần mềm, với giá gói thầu hơn 36,893 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Đầu tư xây dựng Trung tâm Công nghệ thông tin. Tổng mức đầu tư của Dự án là 456,1 tỷ đồng.

Công an tỉnh Quảng Trị sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu HH01 Toàn bộ phần xây dựng và cung cấp, lắp đặt thiết bị công trình, với giá gói thầu hơn 34,031 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Cải tạo, mở rộng trụ sở làm việc Công an huyện đảo Cồn Cỏ thuộc Công an tỉnh Quảng Trị. Tổng mức đầu tư của Dự án là 42,25 tỷ đồng.