379 DNNN không thực hiện công bố thông tin

(BĐT) - Bộ KH&ĐT vừa hoàn thành báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ về tình hình công bố thông tin của các doanh nghiệp nhà nước (DNNN). Theo đó, trong số 620 DNNN phải công bố thông tin thì chỉ có 241 DN đã công bố (chiếm 38,8%), còn lại 379 DN không thực hiện.
379 DNNN không thực hiện công bố thông tin

Bên cạnh đó, vẫn còn tình trạng không ít các bộ quản lý ngành, UBND cấp tỉnh chưa thực hiện xây dựng chuyên mục và công bố thông tin của DN theo quy định. Tính đến ngày 31/12/2016, mới có 7 bộ, ngành; 7 tỉnh, thành phố và 6 tập đoàn kinh tế có chuyên mục riêng về công bố thông tin theo quy định.           

Việt Anh

Tin cùng chuyên mục