Bê tông Becamex đặt kế hoạch lãi tăng 20% trong năm 2018

(BĐT) - Theo tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2018 của CTCP Bê tông Becamex (Mã CK: ACC), Công ty dự kiến doanh thu đạt 367 tỷ đồng, tăng 31%; lợi nhuận sau thuế đạt 29 tỷ đồng, tăng 20% so với thực hiện năm 2017.

Trong đó, doanh thu công ty mẹ dự kiến đạt gần 254 tỷ đồng, tăng 12,4%; lợi nhuận sau thuế đạt gần 23 tỷ đồng, tương đương mức thực hiện năm 2017. Tỷ lệ chia cổ tức tối thiểu là 18%.

Hiện tại, Cơ cấu cổ đông Công ty khá cô đặc. Tổng công ty Đầu tư và phát triển công nghiệp – (Becamex) sở hữu hơn 7,3 triệu cổ phiếu, tương đương 73,3% vốn; 2 cổ đông lớn còn lại là CTCP Kinh doanh và phát triển Bình Dương (TDC) nắm 1,14 triệu cổ phiếu, tương đương 11,4% vốn và cổ đông ngoại là Quỹ PYN Elited Fund nắm giữ 9,99% vốn.

T.H

Tin cùng chuyên mục