Liên danh Đông Bắc - Quang Ngọc - Phú Hưng trúng gói thầu xây lắp hơn 69 tỷ đồng

(BĐT) - Liên danh Công ty TNHH MTV Đông Bắc - Công ty TNHH MTV Quang Ngọc - Công ty TNHH Phú Hưng vừa trúng Gói thầu số 1 Thi công xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật Khu du lịch suối khoáng Mỹ Lâm (huyện Yên Sơn, Tuyên Quang) với giá trúng thầu là 69,439 tỷ đồng. 

Trong đó, Công ty TNHH MTV Đông Bắc là thành viên đứng đầu Liên danh.

Nhà thầu thực hiện Gói thầu số 1 được lựa chọn thông qua hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước. Giá gói thầu được phê duyệt là 70,11 tỷ đồng. Hợp đồng theo đơn giá cố định. Thời gian thực hiện hợp đồng là 840 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

Gói thầu số 1 thuộc Dự án Đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật Khu du lịch suối khoáng Mỹ Lâm (huyện Yên Sơn, Tuyên Quang), do Ban Quản lý Khu du lịch suối khoáng Mỹ Lâm làm bên mời thầu.

Công ty TNHH MTV Đông Bắc có địa chỉ đăng ký tại Tuyên Quang, với số vốn điều lệ là 10 tỷ đồng. Nhà thầu này hoạt động chính trong các lĩnh vực như xây dựng công trình đường bộ, xây dựng công trình công ích…

Cũng thuộc dự án này, trước đó, Bên mời thầu đã công bố kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện Gói thầu số 02 Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật Khu du lịch suối khoáng Mỹ Lâm (huyện Yên Sơn, Tuyên Quang). Theo đó, Công ty CP Tư vấn xây dựng Tuyên Quang đã trúng thầu Gói thầu số 02 với giá trúng thầu là 1,201 tỷ đồng thông qua đấu thầu rộng rãi trong nước. Gói thầu thực hiện theo hợp đồng trọn gói. Thời gian thực hiện hợp đồng là 900 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.    

Thanh Tú

Tin cùng chuyên mục