Lợi nhuận của Hà Đô sụt giảm sau kiểm toán

(BĐT) - Công ty CP Tập đoàn Hà Đô (Hà Đô) vừa có kết quả giải trình kết quả kinh doanh năm 2017.

Cụ thể, đối với báo cáo tài chính riêng của Công ty mẹ, lợi nhuận sau thuế năm 2017 đạt 179 tỷ đồng, giảm 15 tỷ đồng (tương đương 8%) so với báo cáo tài chính do Công ty tự lập. Còn đối với báo cáo tài chính hợp nhất, lợi nhuận ròng sau kiểm toán đạt 273 tỷ đồng, giảm 10 tỷ đồng (tương đương 3,5%).

Tại thời điểm cuối năm 2017, tổng tài sản của Hà Đô đạt 8.415 tỷ đồng, tăng 25% so với thời điểm đầu năm. Trong đó, nợ phải trả là 6.331 tỷ đồng (chiếm 75%), chủ yếu là do người mua trả tiền trước dài hạn.    

Hoàng Việt

Tin cùng chuyên mục