MWG "móc hầu bao" 2.000 tỷ từ nguồn vốn tự có tăng vốn điều lệ cho 3 công ty con

MWG sẽ tăng vốn điều lệ Bách Hóa Xanh, CNTT Thế Giới Di Động và CTCP Thế Giới Di Động.
MWG "móc hầu bao" 2.000 tỷ từ nguồn vốn tự có tăng vốn điều lệ cho 3 công ty con

Công ty cổ phần Đầu tư Thế giới Di động (HOSE: MWG) vừa công bố Nghị quyết HĐQT về việc huy động vốn để tăng vốn điều lệ cho các công ty con.

Cụ thể, MWG cần huy động 750 tỷ tăng vốn điều lệ cho chuỗi Bách Hóa Xanh. Mục đích phục vụ cho kế hoạch phát triển kinh doanh Bách Hóa Xanh trong năm 2018. Nguồn lấy từ vốn tự có/ Lợi nhuận giữ lại chưa phân phối. Thời gian thực hiện tháng 4/2018.

Tiếp đó, MWG sẽ huy động 200 tỷ tăng vốn cho Công ty TNHH MTV CNTT Thế Giới Di Động. Mục đích đầu tư CSHT cho khu công nghệ cao Quận 9 TPHCM năm 2018. Thời gian thực hiện trong tháng 6/2018 lấy từ nguồn vốn tự có/ Lợi nhuận giữ lại chưa phân phối.

Cuối cùng, để tăng vốn cho CTCP Thế Giới Di Động, mức vốn MWG cần huy động là 1.000 tỷ đồng. Mục đích cơ cấu lại nguồn vốn của công ty con. Nguồn lấy từ vốn tự có/ Lợi nhuận giữ lại chưa phân phối. Thời gian thực hiện tháng 4/2018.

Vừa qua, MWG chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức tiền mặt vào ngày 26/4 với tỷ lệ 15%, tổng số tiền dự kiến chi ra đợt này hơn 484 tỷ đồng.

Trong năm 2017, MWG ghi nhận lợi nhuận sau thuế tăng trưởng 40% đạt 2.207 tỷ đồng. Trong năm 2018, công ty lên kế hoạch có lãi 2.603 tỷ đồng, cao hơn 18% so với thực hiện năm 2017.

Riêng 2 tháng đầu năm 2018, doanh thu công ty đạt 16.511 tỷ đồng, hoàn thành 19% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế đạt 606 tỷ đồng, tăng trưởng 46%. Tổng số cửa hàng đến cuối tháng 2 đạt 2.111 cửa hàng.


NDH

Tin cùng chuyên mục