Năm 2018, V12 trả cổ tức tỷ lệ 12%

(BĐT) - ĐHĐCĐ thường niên 2018 của CTCP Xây dựng số 12 (Mã CK: V12) vừa thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2018.

Theo đó, Công ty đặt mục tiêu đạt 655 tỷ đồng doanh thu, 8,6 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế và tỷ lệ chi cố tức là 12%.

Bên cạnh định hướng lấy mảng xây lắp làm nòng cốt, duy trì ổn định mảng sản xuất vật liệu xây dựng, Công ty còn tập trung thu hồi công nợ và tăng cường tìm kiếm cơ hồi đầu tư bất động sản trong năm nay.

Công ty đã ký được hơn 581,2 tỷ đồng giá trị thị công nhiều dự án trong quý I/2018.

H.H

Tin cùng chuyên mục