NCT nâng tỷ lệ trả cổ tức 2017 lên 90%

(BĐT) - Theo báo cáo thường niên 2017 của CTCP Dịch vụ Hàng hóa Nội Bài (Mã CK: NCT), Công ty ghi nhận mức doanh thu đạt 742 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 273 tỷ đồng, vượt 27% kế hoạch cả năm.

Với kết quả khả quan trên, Công ty dự kiến nâng mức trả cổ tức năm 2017 từ kế hoạch 79% lên 90%, trong đó Công ty đã tạm ứng cổ tức đợt 1 với tỷ lệ 40% vào tháng 9/2017.

NCT thường trả cổ tức cao cho cổ đông. Năm 2013, Công ty đã thực hiện chi trả với tổng tỷ lệ 236% (166% tiền mặt và 70% cổ phiếu). Tỷ lệ trả cổ tức năm 2014, 2015 và 2016 của Công ty lần lượt là 104%, 110% và 100%. 

H.H

Tin cùng chuyên mục