PCC4 trúng gói thầu xây lắp trạm biến áp

(BĐT) - Công ty TNHH MTV Xây lắp điện 4 (PCC4) vừa trúng Gói thầu số 7: Xây lắp trạm thuộc Dự án Trạm biến áp 500 kV Tây Hà Nội với giá trúng thầu là 76,5 tỷ đồng. Gói thầu số 7 có giá trên 80,8 tỷ đồng, lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước, thời gian thực hiện xây lắp là 420 ngày, loại hợp đồng là theo đơn giá cố định.
Gói thầu số 7: Xây lắp trạm thuộc Dự án Trạm biến áp 500 kV Tây Hà Nội có giá trúng thầu là 76,5 tỷ đồng. Ảnh: Quốc Tuấn
Gói thầu số 7: Xây lắp trạm thuộc Dự án Trạm biến áp 500 kV Tây Hà Nội có giá trúng thầu là 76,5 tỷ đồng. Ảnh: Quốc Tuấn

Ban Quản lý dự án công trình điện miền Bắc – chi nhánh Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia (EVNNPT) cho biết: “Tham gia lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 07 có 3 nhà thầu, gồm: PCC4; Công ty CP Xây lắp điện 1 và Tổng công ty CP Xây dựng điện Việt Nam”. Sau khi lựa chọn nhà thầu, hai nhà thầu bị loại bởi có giá đánh giá cao hơn so với giá đánh giá của nhà thầu được lựa chọn. Cụ thể, Công ty CP Xây lắp điện 1 có giá đánh giá 85,1 tỷ đồng; Tổng công ty CP Xây dựng điện Việt Nam là 84 tỷ đồng”.

Công trình Trạm biến áp 500kV Tây Hà Nội thuộc địa phận thôn Yên Nội, xã Đồng Quang, huyện Quốc Oai, TP. Hà Nội. Dự án sử dụng vốn vay của Ngân hàng Thế giới. Phần xây lắp Gói thầu số 7 gồm các công việc: san nền, mương thoát nước, hàng rào, đường trong trạm; xây dựng ngoài trời; gia công chế tạo và lắp đặt kết cấu thép; xây dựng các nhà trong trạm...

Cũng theo EVNNPT, việc đấu thầu Gói thầu số 7 được thực hiện thông qua thủ tục đấu thầu cạnh tranh trong nước (đấu thầu rộng rãi) được quy định trong Hướng dẫn Đấu thầu của Ngân hàng Thế giới (WB): “Đấu thầu mua sắm hàng hóa, công trình và dịch vụ phi tư vấn theo khoản vay IBRD và tín dụng IDA và tài trợ của WB (tháng 01/2011)”, và được mở cho tất cả các nhà thầu hợp lệ như xác định trong Hướng dẫn Đấu thầu này.

Theo thông báo của EVNNPT, chỉ các nhà thầu hợp lệ đáp ứng các tiêu chí về năng lực chính sau đây tham dự thầu: Về kinh nghiệm, nhà thầu tham gia vào ít nhất hai hợp đồng và đã hoàn thành hoặc cơ bản hoàn thành trong vòng năm (05) năm qua và có tính chất tương tự như công trình đang đấu thầu, trong đó giá trị của sự tham gia của nhà thầu lớn hơn 65 tỷ đồng. Tính tương tự của phần tham gia của nhà thầu phải dựa trên quy mô, bản chất công trình, độ phức tạp, phương pháp, công nghệ hoặc các đặc tính khác như: mô tả trong Chương VII - Các yêu cầu về xây lắp. Tổng của các hợp đồng có giá trị nhỏ (ít hơn giá trị được quy định trong yêu cầu) nhằm đáp ứng tổng yêu cầu sẽ không được chấp nhận.

Về tài chính, nhà thầu có doanh thu xây dựng trung bình hàng năm tối thiểu là 141 tỷ đồng trong 3 năm gần đây (2013 - 2015). Trong trường hợp liên danh, tất cả các thành viên phải đáp ứng yêu cầu doanh thu xây dựng trung bình: đối với thành viên đứng đầu liên danh phải đáp ứng 40% yêu cầu của cả liên danh, đối với các thành viên khác trong liên danh phải đáp ứng 25% yêu cầu của cả liên danh.

Bên cạnh đó, nhà thầu phải chứng minh rằng họ có sẵn tài sản lưu động, tài sản cố định, dòng tín dụng, và các phương tiện tài chính khác (không phụ thuộc bất kỳ thanh toán tạm ứng theo hợp đồng) đủ để đáp ứng yêu cầu vốn lưu động được ước tính  18 tỷ đồng đối với Hợp đồng trên ngoài các giá trị cam kết khác của nhà thầu.

Được biết, nhà thầu trúng thầu Gói thầu số 7 - PCC4 là doanh nghiệp nhà nước được thành lập năm 1987 trên cơ sở sáp nhập Công ty Xây lắp điện 1 và Công ty Xây lắp đường dây và trạm 4. PCC4 đã liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thi công nhiều công trình điện lớn trên toàn quốc. Điển hình là gần 800km đường dây 500 kV, các trạm biến áp 500 kV Ialy, Nho Quan, Quảng Ninh...

Trung Hiếu

Tin cùng chuyên mục