(BĐT) - Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (LCNT) Dự án Xử lý sạt lở khẩn cấp trên địa bàn xã Bình Thành, huyện Thanh Bình (giai đoạn 1), tỉnh Đồng Tháp được phê duyệt từ ngày 13/11/2017 nhưng đến ngày 21/3/2018 mới được Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Đồng Tháp (chủ đầu tư) công bố.

Dự án này có tổng mức đầu tư 72.812 triệu đồng, được phê duyệt kế hoạch LCNT từ ngày 13/11/2017 (cách thời điểm đăng tải hơn 4 tháng). Dự án sử dụng nguồn vốn dự phòng ngân sách trung ương, dự phòng ngân sách tỉnh và nguồn vốn huy động hợp pháp khác, gồm 2 gói thầu: Tư vấn khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công (giá gói thầu 2,227 tỷ đồng); Xử lý sạt lở khẩn cấp trên địa bàn xã Bình Thành, huyện Thanh Bình (giai đoạn 1), tỉnh Đồng Tháp (giá gói thầu 59,362 tỷ đồng).

Cả 2 gói thầu này đều LCNT theo hình thức chỉ định thầu trong nước, thời gian chỉ định là quý IV/2017. Và trên thực tế, Chủ đầu tư đã chỉ định Gói thầu Xử lý sạt lở khẩn cấp trên địa bàn xã Bình Thành, huyện Thanh Bình (giai đoạn 1), tỉnh Đồng Tháp cho Liên danh Công ty CP Nhân Bình - Công ty CP LTC Tây Đô vào tháng 11/2017 với giá chỉ định là 58,086 tỷ đồng (Quyết định phê duyệt số 209/QĐ-QLDA ngày 17/11/2017).