(BĐT) - UBND tỉnh Bình Định vừa phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Khu đô thị Nam đường Hùng Vương. Dự án với tổng chi phí 2.406 tỷ đồng này được trao cho Liên danh Công ty CP Tập đoàn Hưng Thịnh - Công ty CP Đầu tư Việt Tâm - Công ty CP Dịch vụ giải trí Hưng Thịnh Quy Nhơn.
Dự án khu đô thị hơn 2.400 tỷ đồng tại Bình Định: Về tay nhà đầu tư duy nhất trúng sơ tuyển

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Dự án được thực hiện tại phường Nhơn Phú, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định; thời gian thực hiện hợp đồng là 60 tháng kể từ ngày cấp có thẩm quyền công nhận chủ đầu tư dự án và giao đất cho nhà đầu tư thực hiện Dự án. Nhà đầu tư được quyền lựa chọn ngày khởi công Dự án nhưng không quá 90 ngày kể từ ngày được bàn giao đất lần đầu.

Dự án có chi phí thực hiện là 1.673,937 tỷ đồng, chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư là 732,72 tỷ đồng; giá trị nộp ngân sách nhà nước (không bao gồm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất) là 105,562 tỷ đồng. Tại dự án này, nhà đầu tư phải thu xếp tổng số vốn 481,331 tỷ đồng. UBND tỉnh Bình Định giao Trung tâm Phát triển quỹ đất Tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng và địa phương có liên quan căn cứ phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư được cấp có thẩm quyền phê duyệt, tình hình thực tế triển khai Dự án, tiến hành xây dựng kế hoạch, thời gian, phương án thực hiện giải phóng mặt bằng để sớm hoàn thành, bàn giao toàn bộ diện tích đất sạch theo quy hoạch cho Nhà đầu tư.

Ngày 15/4/2021, trao đổi với phóng viên Báo Đấu thầu, cán bộ của Sở Xây dựng tỉnh Bình Định cho biết, Sở và Nhà đầu tư đang thương thảo và hoàn thiện hợp đồng. Trong quá trình triển khai Dự án, công tác giải phóng mặt bằng được dự báo là khá phức tạp và khó khăn do phần diện tích phục vụ triển khai Dự án gồm cả đất nông nghiệp lẫn đất ở của người dân, lại nằm rải rác trên diện tích khá lớn. Phần công việc giải phóng mặt bằng của Dự án được giao cho 1 bộ phận trực thuộc UBND tỉnh Bình Định thực hiện.

Theo tìm hiểu của phóng viên Báo Đấu thầu, Công ty CP Tập đoàn Hưng Thịnh đã được UBND tỉnh Bình Định chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Khu đô thị Nam đường Hùng Vương từ tháng 7/2017. Tại thời điểm đó, Dự án có tổng vốn đầu tư là 1.978 tỷ đồng, dự kiến triển khai từ quý IV/2017 đến quý II/2023. Tuy nhiên, tới tháng 5/2019, Dự án đã được UBND Tỉnh rà soát lại chủ trương đầu tư theo khuyến nghị của cơ quan chức năng về thanh tra và tiếp đó, UBND Tỉnh đã thu hồi Dự án do chưa có đủ cơ sở pháp lý để giao đất cho nhà đầu tư thực hiện. Sau khi thu hồi, đến ngày 9/9/2019, UBND tỉnh Bình Định đã phê duyệt danh mục dự án có sử dụng đất (có giá trị thương mại cao) để tổ chức đấu thầu rộng rãi quốc tế lựa chọn nhà đầu tư. Tuy nhiên, chỉ có Liên danh Công ty CP Tập đoàn Hưng Thịnh - Công ty CP Đầu tư Việt Tâm - Công ty CP Dịch vụ giải trí Hưng Thịnh Quy Nhơn nộp hồ sơ dự sơ tuyển.

Trong Liên danh, Công ty CP Đầu tư Việt Tâm đảm nhận 15% khối lượng công việc, Công ty CP Tập đoàn Hưng Thịnh đảm nhận 70% khối lượng công việc và Công ty CP Dịch vụ giải trí Hưng Thịnh Quy Nhơn (một thành viên của Tập đoàn Hưng Thịnh) đảm nhận 15% khối lượng công việc. Tuy nhiên, sau khi có kết quả sơ tuyển, Sở Xây dựng Bình Định đã có văn bản báo cáo UBND Tỉnh về phương án lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án. UBND tỉnh Bình Định sau đó đã tạm dừng việc triển khai các bước tiếp theo đối với Dự án để tham vấn ý kiến của các cơ quan chức năng.

Sau khi có ý kiến của một số bộ, ngành liên quan, UBND tỉnh Bình Định đã chấp thuận chủ trương đầu tư đối với Liên danh Công ty CP Tập đoàn Hưng Thịnh - Công ty CP Đầu tư Việt Tâm - Công ty CP Dịch vụ giải trí Hưng Thịnh Quy Nhơn, nhà đầu tư duy nhất đáp ứng yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm theo quy định tại Nghị định 25/2020/NĐ-CP.