(BĐT) - Trả lời kiến nghị của cử tri Quảng Trị, Bộ Giao thông vận tải (GTVT) thống nhất về việc cần thiết phải đầu tư dự án cao tốc Bắc Nam phía Đông đoạn Quảng Bình (Vạn Ninh) - Quảng Trị (Cam Lộ) trong giai đoạn 2021 - 2025 để nối thông toàn tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông theo quy hoạch.  
Dự kiến dự án cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ trong danh mục đầu tư giai đoạn 2021 - 2025

Ảnh minh họa

Theo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị, Dự án cao tốc Bắc Nam phía Đông đoạn Quảng Bình (Vạn Ninh) - Quảng Trị (Cam Lộ) được Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh Quảng Trị triển khai theo hình thức PPP từ năm 2016. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa được bố trí vốn để thực hiện đầu tư xây dựng.

Hiện nay, Dự án đường cao tốc Bắc Nam phía Đông đã và đang triển khai đầu tư xây dựng; việc đầu tư đoạn Quảng Bình (Vạn Ninh) - Quảng Trị (Cam Lộ) dài khoảng 70km nối thông toàn tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông theo quy hoạch, phát huy hiệu quả nguồn vốn đầu tư, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của cả nước, khu vực và tỉnh Quảng Trị nói riêng. Cử tri Quảng Trị đã có văn bản đề nghị Bộ GTVT quan tâm, bố trí kinh phí để triển khai, thực hiện các dự án trên trong giai đoạn 2021 - 2025.

Trả lời cử tri, Bộ GTVT cho biết, thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 29/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc lập kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025, Bộ đã giao các cơ quan, đơn vị triển khai xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025. Riêng đối với đoạn tuyến Quảng Bình (Vạn Ninh) - Quảng Trị (Cam Lộ), Bộ đã giao Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh tổ chức lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi và dự kiến trong danh mục đầu tư giai đoạn 2021 - 2025 để trình cấp có thẩm quyền xem xét quyết định đảm bảo đúng nguyên tắc, tiêu chí và mức vốn theo quy định.