(BĐT) - Ban Quản lý dự án (QLDA) các công trình điện miền Trung vừa công bố kết quả lựa chọn nhà thầu cho 16 lô thầu của Gói thầu số 9 Xây lắp (bao gồm xây lắp các trạm lặp quang) với giá gói thầu gần 2.435 tỷ đồng thuộc Dự án Đường dây 500 kV Quảng Trạch - Dốc Sỏi.
EVNNPT chọn xong nhà thầu cho gói thầu xây lắp hơn 2.400 tỷ

Trong 3 năm trở lại đây, Công ty CP Sông Đà 11 được công khai trúng 23 gói thầu, các gói thầu này đều thuộc ngành điện. Ảnh: Thế Anh

Nhiều nhà thầu trúng lớn

Gói thầu nêu trên sử dụng nguồn vốn của Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia (EVNNPT), được đấu thầu rộng rãi trong nước theo phương thức 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ. Gói thầu gồm 16 lô thầu, mỗi lô có giá hơn 100 tỷ đồng, thời gian thực hiện hợp đồng đều 540 ngày, hợp đồng theo đơn giá cố định, được đấu thầu độc lập và đều đóng thầu vào 9h ngày 12/9/2018. Mỗi lô thầu đều có 3 - 9 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu (HSDT).

Theo tìm hiểu của phóng viên Báo Đấu thầu, Công ty CP Sông Đà 11 đã nộp HSDT ở cả 16 lô thầu và là nhà thầu trúng thầu (độc lập) của 3 lô thầu: Lô 9.3 Cung đoạn từ vị trí 15 - 1 đến vị trí 23.6 (giá đề nghị trúng thầu là 114.639 triệu đồng, đã bao gồm thuế GTGT và dự phòng khối lượng 5%); Lô 9.12 Cung đoạn từ vị trí 91 - 02 đến vị trí 100 - 1 (giá đề nghị trúng thầu là 132.223 triệu đồng, đã bao gồm thuế GTGT và dự phòng khối lượng 5%); Lô 9.13 Cung đoạn từ vị trí 100 - 02 đến vị trí 109 - 07 (giá đề nghị trúng thầu là 130.216 triệu đồng, đã bao gồm thuế GTGT và dự phòng khối lượng 5%). Như vậy, tổng giá trúng thầu của Công ty CP Sông Đà 11 tại 3 lô thầu trên là 337.078 triệu đồng.

Đối với 13 lô thầu còn lại, Công ty CP Sông Đà 11 có nộp HSDT, đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật nhưng có giá đề xuất (sau khi hiệu chỉnh sai lệch và sửa lỗi số học) không phải thấp nhất nên không được lựa chọn.

Trong vòng 3 năm trở lại đây, Công ty CP Sông Đà 11 được công khai trúng 23 gói thầu và các gói thầu này đều thuộc ngành điện.

Một nhà thầu khác nộp HSDT 10 lô thầu nhưng trúng 3 lô thầu là Tổng công ty CP Xây dựng điện Việt Nam, với tổng giá trúng thầu là 393.896 triệu đồng (giá trúng thầu Lô 9.5 là 109.613 triệu đồng; Lô 9.9 là 142.660 triệu đồng; Lô 9.10 là 141.623 triệu đồng).

Công ty TNHH MTV Xây lắp điện 4 trúng 3 lô thầu trong số 16 lô thầu của Gói thầu số 9 (gồm 2 lô thầu trúng thầu độc lập và 1 lô thầu trúng thầu với tư cách thành viên liên danh). Tổng giá trị trúng thầu 3 lô của Công ty TNHH MTV Xây lắp điện 4 là 358.041 triệu đồng (Lô 9.6 là 112.275 triệu đồng; Lô 9.14 là 120.574 triệu đồng; Lô 9.15 là 125.192 triệu đồng). 

2 nhà thầu không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật

Ban QLDA các công trình điện miền Trung cho biết, trong số các nhà thầu nộp HSDT 16 lô thầu của Gói thầu số 9 nêu trên thì có 2 liên danh nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật. Cụ thể, Liên danh Công ty CP Thương mại Xây lắp công nghiệp Thăng Long - Công ty CP Xây dựng và Xây lắp điện - Công ty CP Alphanam E&C nộp HSDT 2 lô thầu gồm Lô 9.4 và Lô 9.14 nhưng đều bị đánh giá không đạt về mặt kỹ thuật. Tại Lô thầu 9.4, có 5 nhà thầu nộp HSDT, 4 nhà thầu vượt qua vòng đánh giá về kỹ thuật, nhà thầu trúng thầu là Liên danh Công ty TNHH Điện địa phương - Công ty CP Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà với giá trúng thầu 127.700 triệu đồng. Còn tại Lô thầu 9.14, có 9 nhà thầu nộp HSDT, có 8 nhà thầu vượt qua đánh giá về kỹ thuật và Công ty TNHH MTV Xây lắp điện 4 là nhà thầu trúng thầu với giá trúng thầu là 120.574 triệu đồng.

Một nhà thầu khác cũng bị đánh giá không đạt yêu cầu về kỹ thuật khi nộp HSDT Lô thầu 9.6 là Liên danh Công ty CP Thương mại Xây lắp công nghiệp Thăng Long - Công ty CP Xây dựng và Xây lắp điện. Ban QLDA các công trình điện miền Trung cho biết, Lô thầu 9.6 có 6 nhà thầu nộp HSDT, có 5 nhà thầu vượt qua vòng kỹ thuật và Công ty TNHH Xây lắp điện 4 là nhà thầu trúng thầu với giá trúng thầu 112.275 triệu đồng.

Theo tìm hiểu của phóng viên Báo Đấu thầu, trong 2 liên danh nhà thầu bị Ban QLDA các công trình điện miền Trung đánh giá không đạt yêu cầu về kỹ thuật thì Công ty CP Thương mại Xây lắp công nghiệp Thăng Long đều là thành viên đứng đầu liên danh. Công ty này có vốn điều lệ 10 tỷ đồng, có địa chỉ tại CT1 khu Nàng Hương, phường Văn Quán, quận Hà Đông, Hà Nội. Trong vòng 3 năm trở lại đây, Công ty được công khai trúng 28 gói thầu, trong đó có 4 gói thầu trúng thầu độc lập và 24 gói thầu trúng thầu với tư cách thành viên liên danh. Hiện tại, công ty này đang trong thời gian thực hiện 9 hợp đồng (7 hợp đồng liên danh thực hiện và 2 hợp đồng độc lập thực hiện), mỗi hợp đồng có giá trị từ 21 - 95 tỷ đồng.