(BĐT) - Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Văn bản 8894/VPCP-KTTH gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT), Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH), Ủy ban Dân tộc, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT), Bộ Tài chính nhằm truyền đạt chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về việc khẩn trương hoàn thiện thủ tục để giao kế hoạch vốn cho các chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG).
Giao kế hoạch vốn chương trình mục tiêu quốc gia trước 15/12

Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 đã xác định bố trí 100.000 tỷ đồng cho 3 chương trình mục tiêu quốc gia. Ảnh: Tiên Giang

Để kịp thời giao kế hoạch vốn năm 2021 cho các chương trình MTQG gồm Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025, Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, các cơ quan khẩn trương thực hiện việc giao vốn.

Cụ thể, Thủ tướng yêu cầu Bộ NN&PTNT, Bộ LĐTB&XH, Ủy ban Dân tộc theo chức năng nhiệm vụ được giao khẩn trương phối hợp với các Bộ KH&ĐT, Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan để hoàn thiện các thủ tục của các chương trình MTQG do bộ, cơ quan làm chủ chương trình, bảo đảm giao kế hoạch vốn cho các chương trình MTQG trước ngày 15/12/2021.

Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 đã được Quốc hội khóa XV thông qua tháng 7/2021 nêu rõ việc bố trí 100.000 tỷ đồng vốn kế hoạch đầu tư trung hạn nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025 để thực hiện 3 Chương trình MTQG. Trong đó: Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi là 50.000 tỷ đồng; Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới là 30.000 tỷ đồng; Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững là 20.000 tỷ đồng.