(BĐT) - Ban Quản lý dự án (QLDA) cải tạo kênh Ba Bò vừa công bố kết quả lựa chọn nhà thầu của 5 gói thầu, trong đó có 3 gói thầu xây lắp có quy mô khá lớn. Điểm đáng chú ý là Công ty CP Công trình giao thông Sài Gòn trúng cùng lúc 2 gói thầu lớn thông qua đấu thầu rộng rãi trong nước.

Thứ nhất là Gói thầu Xây lắp thuộc Dự án Cải tạo hệ thống thoát nước đường Bình Long (từ Tân Kỳ Tân Quý đến Kênh Nước Đen), giá trúng thầu của Công ty CP Công trình giao thông Sài Gòn là gần 48.565 triệu đồng (giá gói thầu là hơn 48.615 triệu đồng, chênh lệch giảm 51 triệu đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm 0,1%). Theo quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, thời gian thực hiện hợp đồng gói thầu trên là 413 ngày, loại hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh.

Thứ hai là Gói thầu Xây lắp 2: Từ Km0+768,52 đến Km1+697,27 thuộc Dự án Cải tạo hệ thống thoát nước đường Gò Dầu (từ Tân Sơn Nhì đến Bình Long). Ở gói thầu này, Công ty CP Công trình giao thông Sài Gòn đã trúng thầu với giá hơn 48.746 triệu đồng (giá gói thầu gần 48.777 triệu đồng, chênh lệch giảm gần 31 triệu đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm siêu nhỏ 0,06%). Thời gian thực hiện hợp đồng gói thầu này là 425 ngày, hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh.

Thống kê kết quả lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cho thấy, trong năm qua Công ty CP Công trình giao thông Sài Gòn đã trúng 15 gói thầu trên địa bàn TP.HCM (với tư cách nhà thầu độc lập và nhà thầu liên danh).

Theo tìm hiểu của phóng viên Báo Đấu thầu, Công ty CP Công trình giao thông Sài Gòn có mã số đăng ký kinh doanh là 0300460907, ngày đăng ký kinh doanh là 26/8/2010, có địa chỉ tại số 132 Đào Duy Từ, Phường 6, Quận 10, TP.HCM. Công ty này có vốn điều lệ hơn 97 tỷ đồng. Ngành nghề hoạt động chính của Công ty là thi công xây dựng nhà xưởng, xây dựng dân dụng; xây dựng công trình đường sắt và đường bộ; thi công xây dựng các công trình giao thông, bến bãi; cấp thoát nước, công trình xây dựng dân dụng…