(BĐT) - Ngày 5/8/2020, Bệnh viện Giao thông vận tải Hải Phòng có quyết định hủy thầu Gói thầu Mua sắm trang thiết bị y tế cho Bệnh viện Giao thông vận tải Hải Phòng năm 2020 với lý do không có nhà thầu đáp ứng theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu (HSMT).

Trước đó, Gói thầu được phát hành HSMT qua mạng từ 15 giờ 30 ngày 5/6/2020 đến thời điểm đóng thầu (10 giờ 00 ngày 16/6/2020). Đây là gói thầu sử dụng nguồn ngân sách nhà nước năm 2020, áp dụng đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ. Thời gian thực hiện hợp đồng theo thông báo mời thầu là 120 ngày.

Gói thầu có giá dự toán là 1.687.400.000 đồng.