(BĐT) - Tổng công ty Xây dựng Hà Nội (Hancorp) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2022 với kết quả doanh thu thuần của Tổng công ty đạt 363,5 tỷ đồng, tăng 19,5% so với cùng kỳ năm 2021. Lợi nhuận gộp đạt 26,2 tỷ đồng, tăng trưởng 87,1%. Sau khi trừ các khoản chi phí, Hancorp báo lãi trước thuế 4,1 tỷ đồng, tăng hơn 50% so với quý I/2021.
Hancorp báo lãi 4,1 tỷ đồng trong quý đầu năm 2022

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Tính đến cuối quý I/2022, tổng tài sản của Hancorp đạt 6.728 tỷ đồng với giá trị nợ phải trả là 5.097 tỷ đồng, chiếm 75,7% tổng tài sản. Tổng các khoản nợ phải thu ngắn hạn của Công ty ở mức 3.553 tỷ đồng, trong đó ghi nhận nhiều khoản nợ phải thu khó đòi với giá trị 239,1 tỷ đồng và dự kiến thu hồi được 82,6 tỷ đồng.