(BĐT) - Trong năm 2017, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) tỉnh Hòa Bình sẽ đấu thầu rộng rãi lựa chọn nhà thầu thực hiện 2 gói thầu xây lắp thuộc Dự án Đầu tư xây dựng đường lâm nghiệp kết hợp đường công vụ, đường ranh cản lửa các huyện Tân Lạc, Lạc Sơn, Lạc Thủy, Kỳ Sơn trên địa bàn Tỉnh, với tổng mức đầu tư 80 tỷ đồng.
Hòa Bình sắp đấu thầu xây đường lâm nghiệp - công vụ - ranh cản lửa

Đây là dự án sử dụng nguồn vốn trung ương hỗ trợ thuộc Chương trình mục tiêu Phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016 - 2020 tại Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg ngày 14/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, trong quý I/2017, Sở NN&PTNT tỉnh Hòa Bình sẽ tổ chức đấu thầu rộng rãi lựa chọn nhà thầu thực hiện Gói thầu số 01b: Thi công xây dựng hạng mục đường lâm nghiệp kết hợp đường công vụ, đường ranh cản lửa huyện Lạc Sơn. Phương thức lựa chọn nhà thầu là một giai đoạn hai túi hồ sơ. Hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh, thời gian thực hiện là 18 tháng. Tiếp đó, vào quý III/2017, Bên mời thầu sẽ đấu thầu rộng rãi Gói thầu số 01c: Thi công xây dựng hạng mục đường lâm nghiệp kết hợp đường công vụ, đường ranh cản lửa huyện Tân Lạc. Phương thức lựa chọn nhà thầu là một giai đoạn một túi hồ sơ. Hợp đồng trọn gói, thực hiện trong 18 tháng.

Dự án Đầu tư xây dựng đường lâm nghiệp kết hợp đường công vụ, đường ranh cản lửa các huyện Tân Lạc, Lạc Sơn, Lạc Thủy, Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình nằm trong Kế hoạch đầu tư công năm 2016 đã được HĐND tỉnh Hòa Bình phê duyệt vào cuối năm 2015. Đây cũng là dự án khởi công mới duy nhất của Chương trình mục tiêu Phát triển lâm nghiệp bền vững trên địa bản tỉnh Hòa Bình năm 2016.