(BĐT) - Ban Quản lý dự án Hợp phần bồi thường giải phóng mặt bằng, di dân, tái định cư công trình thủy lợi thủy điện Bản Mồng, Nghệ An vừa công bố kế hoạch lựa chọn nhà thầu hạng mục công trình cầu trên Quốc lộ 48 qua kênh thông hồ và đường nối tiếp; nâng cấp 3 tuyến đường thi công vào các bãi thải; cầu qua kênh Châu Bình tại Km3+800 với tổng mức đầu tư 1.452,458 tỷ đồng.
Hơn 1.452 tỷ đồng đầu tư cầu và nâng cấp 3 tuyến đường qua Nghệ An

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo đó, trong quý III/2021, sẽ chỉ định 2 gói thầu tư vấn thuộc Dự án gồm: Gói thầu số 01 Tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công - dự toán điều chỉnh, bổ sung hạng mục cầu trên Quốc lộ 48 qua kênh thông hồ và đường nối tiếp; nâng cấp 3 tuyến đường thi công vào các bãi thải; cầu qua kênh tiêu Châu Bình tại Km3+800; Gói thầu số 02 Cắm mốc giải phóng mặt bằng, trích lục và đo vẽ bổ sung bản đồ địa chính phục vụ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và thu hồi đất.