(BĐT) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa phối hợp với Tổ chức Phát triển công nghiệp Liên hợp quốc (UNIDO) và Cục Kinh tế Liên bang Thụy Sỹ (SECO) khởi động Dự án “Triển khai khu công nghiệp sinh thái tại Việt Nam theo hướng tiếp cận từ Chương trình khu công nghiệp sinh thái toàn cầu”.

Hơn 1,8 triệu USD nhân rộng mô hình khu công nghiệp sinh thái tại Việt Nam

Ông Trần Duy Đông - Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư cùng các bên liên quan thực hiện ký kết văn kiện dự án triển khai khu công nghiệp sinh thái tại Việt Nam

Dự án có tổng kinh phí là 1,82 triệu USD, trong đó vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) không hoàn lại là 1,68 triệu USD từ Chính phủ Thụy Sỹ thông qua SECO, vốn đối ứng là 138.800 USD. Dự án được thực hiện trong 36 tháng tại Hà Nội và 5 tỉnh, thành phố: TP.HCM, Cần Thơ, Đồng Nai, Đà Nẵng và Hải Phòng.

Trước đó, trong giai đoạn 2014 - 2019, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp với UNIDO và một số nhà tài trợ triển khai thí điểm mô hình này. Dự án là sự kế thừa kết quả thí điểm, đồng thời là tiền đề để nhân rộng mô hình này trên cả nước. Dự án sẽ hỗ trợ hoàn thiện khung pháp lý và xây dựng nền tảng thông tin, kỹ thuật để kết nối doanh nghiệp, hỗ trợ thực hiện các giải pháp chuyển đổi khu công nghiệp thông thường thành khu công nghiệp sinh thái.