(BĐT) - Theo số liệu từ Trung tâm Lưu ký chứng khoán (VSD), nhà đầu tư mở mới 221.314 tài khoản giao dịch chứng khoán trong tháng 11/2021, tăng hơn 70% so với tháng 10/2021. 

Đây cũng là tháng thứ 9 liên tiếp số tài khoản mở mới của nhà đầu tư trong nước duy trì ở mức trên 100.000 mỗi tháng và là tháng đầu tiên có trên 200.000 tài khoản được mở mới...

Cụ thể, trong tháng 11/2021, nhà đầu tư cá nhân mở mới nhiều nhất với 220.602 tài khoản, nâng tổng số tài khoản lên hơn 4 triệu. Đặc biệt, các cá nhân, tổ chức trong nước cũng ghi nhận kỷ lục mở mới 215 tài khoản tháng vừa qua.

Lũy kế 11 tháng đầu năm 2021, nhà đầu tư trong nước mở mới hơn 1,3 triệu tài khoản chứng khoán, lớn hơn tổng số tài khoản mở mới trong 4 năm 2017, 2018, 2019 và 2020 cộng lại (tổng 4 năm đạt 1,04 triệu tài khoản).

Về tài khoản khối ngoại, nhà đầu tư cá nhân mở mới 473 tài khoản. Đồng thời, các tổ chức nước ngoài mở 24 tài khoản mới trong tháng 11.