(BĐT) - Theo cục Thống kê TP.HCM, từ đầu năm đến ngày 20/6/2019, Thành phố đã có 572 dự án có vốn đầu tư tực tiếp nước ngoài (FDI) được cấp Giấy chứng nhận đầu tư với tổng vốn đăng ký đạt 528,8 triệu USD. Có 137 lượt dự án điều chỉnh vốn đầu tư với số vốn tăng thêm là 285,3 triệu USD.
Hơn 3 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài vào TP.HCM trong nửa đầu năm

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Tổng vốn FDI đăng ký cấp phép mới và tăng thêm đến ngày 20/6 đạt 814,1 triệu USD, giảm 3,2% so với cùng kỳ năm 2018. Bên cạnh đó, trên địa bàn  Thành phố còn có 2.209 trường hợp nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần với tổng vốn đạt 2,274 tỷ USD, tăng 31,8% so với cùng kỳ 2018.

Như vậy, tính chung 6 tháng đầu năm đã có hơn 3 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài vào TP.HCM.

Về hình thức đầu tư của các dự án được cấp phép mới cho thấy, hình thức 100% vốn nước ngoài có 512 dự án với tổng vốn đầu tư 482,9 triệu USD; 58 dự án liên doanh với tổng vốn đầu tư 45,1 triệu USD và hợp đồng hợp tác kinh doanh có 2 dự án, vốn đầu tư là 830,6 ngàn USD.

Theo ngành hoạt động, lĩnh vực kinh doanh bất động sản đứng đầu về vốn đăng ký; tiếp đó là khoa học công nghệ; công nghiệp chế biến, chế tạo… British Virgin Islands dẫn đầu về lượng vốn đăng ký đầu tư vào TP.HCM, tiếp theo là Hàn Quốc, Nhật Bản…