(BĐT) - Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội vừa phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Nâng cấp tuyến Tỉnh lộ 428 (từ Quốc lộ 1A đi Minh Tân, Quang Lãng), huyện Phú Xuyên (tổng mức đầu tư là 316,43 tỷ đồng, sử dụng ngân sách TP. Hà Nội).
Hơn 316 tỷ đồng nâng cấp Tỉnh lộ 428 qua huyện Phú Xuyên (Hà Nội)

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo đó, trong quý IV/2020 sẽ đấu thầu rộng rãi qua mạng theo phương thức 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ đối với 2 gói thầu, gồm: Gói thầu số 03 Toàn bộ chi phí xây dựng công trình (giá gói thầu 141,943 tỷ đồng, hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh); Gói thầu số 04 Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình (giá gói thầu 2,02 tỷ đồng, hợp đồng trọn gói). Thời gian thực hiện hợp đồng 2 gói thầu trên là 450 ngày.

Theo kế hoạch, quý I/2021 sẽ đấu thầu rộng rãi qua mạng theo phương thức 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ đối với Gói thầu số 5 Chi phí kiểm toán độc lập công trình (giá gói thầu 1,531 tỷ đồng; thời gian thực hiện hợp đồng 45 ngày, hợp đồng trọn gói).