(BĐT) - Theo Báo cáo tài chính quý II/2021, Công ty CP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật (mã chứng khoán: IJC) ghi nhận doanh thu đạt 562,3 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 177 tỷ đồng, lần lượt tăng 174,8% và 339,2% so với cùng kỳ 2020.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2021, Công ty đạt 1.978,4 tỷ đồng doanh thu và 469 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt tăng 28,4% và 193,7% so với 6 tháng đầu năm 2020.

Được biết, trong năm 2021, Công ty đặt kế hoạch tổng doanh thu là 3.074 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 622 tỷ đồng.

Như vậy, sau 6 tháng đầu năm, doanh nghiệp hoàn thành được 75,4% kế hoạch lợi nhuận năm.

Tính tới 30/6/2021, tổng tài sản của IJC tăng 3,7% so với đầu năm lên 6.850,5 tỷ đồng.