(BĐT) - UBND tỉnh Kon Tum vừa ban hành Quyết định 2423/UBND-HTKT về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân các dự án sử dụng kế hoạch vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước năm 2021.
Kon Tum thúc tiến độ giải ngân vốn ngân sách nhà nước năm 2021

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo đó, đối với các dự án đang triển khai, UBND Tỉnh chỉ đạo chủ đầu tư, các cơ quan chức năng tập trung chỉ đạo, chủ động xử lý những khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ thi công; thực hiện nghiệm thu, lập hồ sơ thanh toán ngay khi có khối lượng để giải ngân kế hoạch vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước năm 2021 bảo đảm đúng tiến độ theo quy định.

Đối với các dự án đã được UBND tỉnh phê duyệt trước ngày 31/5/2021, gồm: Dự án Nâng cấp Trung tâm Y tế huyện Ia H’Drai; Dự án Đường trung tâm phía Nam thị trấn Plei Kần; Dự án Đường giao thông từ xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy đi huyện KBang, yêu cầu chủ đầu tư khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu để tổ chức thực hiện công tác khảo sát, lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công - dự toán.