Ngày 18/7/2019, đấu giá Gỗ tròn, xẻ các loại tại tỉnh Gia Lai

(BĐT) - Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 18/7/2019 do Hạt Kiểm Lâm huyện Chư Pưh ủy quyền như sau:

Đơn vị có tài sản bán đấu giá: Hạt Kiểm Lâm huyện Chư Pưh. Địa chỉ: Thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai.

Đơn vị tổ chức thực hiện bán đấu giá: Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát. Địa chỉ: 239A Duy Tân, Phường Diên Hồng, TP. Pleiku, Gia Lai.

Tài sản bán đấu giá:

Lô 1: Lâm sản gồm Gỗ tròn, xẻ các loại: khối lượng 26,163m3 (hai mươi sáu khối một sáu ba), chủng loại từ nhóm 3 đến nhóm 7.Giá khởi điểm: 57.235.040 đồng (Năm mươi bảy triệu hai trăm ba mươi lăm ngàn không trăm bốn mươi đồng).

Lô 2: Phương tiện gồm 01 xe ô tô tải biển kiểm soát 47C- 027.48 hết hạn sử dụng (cắt bán phế liệu) khối lượng 7.800kg. Giá khởi điểm: 39.000.000 đồng (Ba mươi chín triệu đồng).

Tổng giá khởi điểm của 02 lô tài sản: 96.235.000 đồng (Chín mươi sáu triệu hai trăm ba lăm ngàn đồng).

Tiền đặt trước: 20% Giá khởi điểm của từng lô tài sản.

Phí tham gia đấu giá: Lô 1: 150.000 đồng/01 hồ sơ; Lô 2: 100.000 đồng/01 hồ sơ

Thời gian xem tài sản: Ngày 11/07/2019 và 12/07/2019 (trong giờ hành chính).,

Địa điểm xem tài sản: Xem trực tiếp nơi có tài sản bán đấu giá.

Thời gian địa điểm bán, nhận, kết thúc hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 01/07/2019 đến 16 giờ 00’ ngày 15/07/2019 (trong giờ hành chính), tại Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát

Thời gian, địa điểm nhận phiếu trả giá: Trong thời gian 03 ngày làm việc trước ngày tổ chức cuộc bán đấu giá. (Giờ hành chính). Tại Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá phải nộp đơn đăng ký, tiền Phí tham gia đấu giá, tiền đặt trước theo quy định. Trừ các trường hợp pháp luật quy định không được phép tham gia đấu giá.

Thời gian, địa điểm công bố giá đấu giá:

Lô 1: Lúc 14 giờ 00 phút, ngày 18/07/2019.

Lô 2: Lúc 15 giờ 00 phút, ngày 18/07/2019.

Địa điểm: Tại Hội trường Hạt Kiểm Lâm huyên Chư Pưh.

Hình thức đấu giá, Phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp; Phương thức trả giá lên.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát số 239A Duy Tân, Phường Diên Hồng, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Điện thoại: 02693.887.339./.

Ngày 18/7/2019, đấu giá Gỗ tròn, xẻ các loại tại tỉnh Gia Lai hình 1
Ngày 18/7/2019, đấu giá Gỗ tròn, xẻ các loại tại tỉnh Gia Lai hình 2

Tin cùng chuyên mục