Ngày 18/7/2019, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện M’Dắk, tỉnh Đắk Lắk

(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đăk Lăk thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 18/7/2019 do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện M’Dắk ủy quyền như sau:

Tin cùng chuyên mục