Ngày 29/7/2019, đấu giá cho thuê mặt bằng trông xe và căng tin tại Trường THPT Hựu Thành (tỉnh Vĩnh Long)

(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh HCM Việt Nam thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 29/7/2019 do Trường THPT Hựu Thành ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh HCM Việt Nam. Địa chỉ: 80 Tam Đảo, Phường 14, Quận 10, Tp.HCM.

Người có tài sản đấu giá: Trường THPT Hựu Thành. Địa chỉ: Ấp Khu Phố, xã Hựu Thành, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long.

Tài sản đấu giá:

1. Cho thuê mặt bằng giữ xe 2 bánh (Có mái che). Diện tích cho thuê 132m2 (Tại mặt bằng giữ xe hiện hữu). Thời hạn cho thuê: 9 tháng theo năm học (từ tháng 9 đến tháng 12 năm 2019 và từ tháng 01 đến tháng 5 năm 2020).Giá khởi điểm:16.300.000đ/9 tháng (năm học). Tiền hồ sơ tham gia đấu giá: 50.000 đồng/hồ sơ. Tiền đặt trước: 3.200.000 đồng.

2. Cho thuê mặt bằng làm căn tin.Diện tích cho thuê 98m2 (Tại mặt bằng căn tin hiện hữu). Thời hạn cho thuê: 9 tháng theo năm học (từ tháng 9 đến tháng 12 năm 2019 và từ tháng 01 đến tháng 5 năm 2020).Giá khởi điểm: 45.000.000đ/năm học(Chín tháng).Tiền hồ sơ tham gia đấu giá: 50.000 đồng/hồ sơ. Tiền đặt trước: 9.000.000 đồng.

Hình thức đấu giá: đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá.

Phương thức đấu giá: theo phương thức trả giá lên.

Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ đăng ký: từ ngày thông báo đến 16 giờ 00 phút ngày 26/7/2019 (trong giờ hành chính) tại Trung tâm Thông tin Tư vấn và Dịch vụ Tài chính Vĩnh Long, số 11 Hưng Đạo Vương, phường 1, TP.Vĩnh Long. Điện thoại: 02703 822 578.

Thời gian, địa điểm xem tài sản: từ ngày thông báo đến ngày 26/7/2019 tại Trường THPT Hựu Thành (trong giờ hành chính).

Thời gian nộp tiền đặt trước: từ ngày 24/7 đến 16 giờ 00 phút ngày 26/7/2019 (trong giờ hành chính).

Thời gian và địa điểm đấu giá: bắt đầu từ 13 giờ 30 phút ngày 29/7/2019 tại hội trường Trường THPT Hựu Thành.

Điều kiện và cách thức đăng ký: Khách hàng nộp đơn hợp lệ, CMND, giấy đăng ký kinh doanh (nếu có), giấy nộp tiền đặt trước giá đúng hạn.

Lưu ý: Người trúng đấu giá mặt bằng làm Căn tin ngoài việc thanh toán tiền thuê tài sản theo qui định còn phải nộp tiền sử dụng tài sản trên đất là 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng) cho chủ căn tin củ trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày trúng đấu giá và phải chịu chi phí khấu hao (hao mòn) tài sản là 10.000.000 đồng/ năm học (số tiền này không được trả lại). Sau khi hết thời hạn thuê thì người trúng đấu giá sẽ nhận lại 10.000.000 đồng từ người trúng đấu giá của lần đấu giá tiếp theo.

Khách hàng có nhu cầu tham khảo hồ sơ, xem tài sản, đăng ký,…liên hệ trực tiếp:

Trung tâm Thông tin Tư vấn và Dịch vụ Tài chính Vĩnh Long, số 11 Hưng Đạo Vương, phường 1, TP.Vĩnh Long. Điện thoại: 02703 822 578.

Tin cùng chuyên mục