Ngày 5/7/2019, đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất tại huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum

(BĐT) -Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản – Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 5/7/2019 do Agribank Chi nhánh tỉnh Kon Tum ủy quyền như sau:

I. TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản – Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum. Địa chỉ: 211 Trần Hưng Đạo, TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

II. TỔ CHỨC CÓ TÀI SẢN ĐẤU GIÁ: Agribank Chi nhánh tỉnh Kon Tum. Địa chỉ: Số 88 Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

III. THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN LÔ TÀI SẢN ĐẤU GIÁ:

1. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất gồm Nhà máy thủy điện Đăk Mek 3 với công suất 7,5MW và máy móc thiết bị.

- Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BA 237627 ngày 01/3/2010 do UBND tỉnh Kon Tum cấp. Diện tích: 95.218 m2, thời hạn sử dụng đến: 16/9/2059.

- Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BA 237628 ngày 01/3/2010 do UBND tỉnh Kon Tum cấp. Diện tích: 442.782 m2, thời hạn sử dụng đến: 16/9/2059.

2. Giá khởi điểm: 71.821.000.000 đồng (Bảy mươi mốt tỷ, tám trăm hai mươi mốt triệu đồng).

3. Tiền đặt trước: 3.592.000.000 đồng (Ba tỷ, năm trăm chín mươi hai triệu đồng). Tiền đặt trước nộp từ ngày 01/7 đến 10 giờ ngày 03/7/2019.

4. Tiền hồ sơ: 5.000.000 đồng/bộ (Năm triệu đồng).

5. Bước giá: 2.000.000.000 đồng (Hai tỷ đồng).

6. Thời gian tổ chức buổi công bố giá: 10 giờ ngày 05/7/2019.

7. Địa điểm bán, nhận hồ sơ và buổi công bố giá: Tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản – Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum.

8. Địa điểm xem tài sản: Nhà máy thủy điện Đăk Mek 3, xã Đăk Choong, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum.

9. Thời gian xem tài sản, bán, nhận hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá, và nộp phiếu trả giá: Từ ngày thông báo đến 10 giờ ngày 03/7/2019.

10. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Mọi cá nhân, tổ chức khi tham gia đấu giá có đầy đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản, thông qua việc nộp hồ sơ đấu giá hợp lệ và nộp tiền đặt trước theo quy định. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

11. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp, theo phương thức trả giá lên (đấu giá theo thủ tục rút gọn).

* Tiền mua hồ sơ nộp bằng tiền mặt. Tiền đặt trước nộp bằng chuyển khoản, vào tài khoản số: 5100201009520 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản, mở tại Agribank - Chi nhánh tỉnh Kon Tum.

Để biết thêm chi tiết xin liên hệ tại: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản (điện thoại: 0260.3911.069; 0260.3703.999; 098.4741.326 đ/c Tài)./.

Tin cùng chuyên mục