(BĐT) - Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam vừa công bố kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 4.1 Tư vấn khảo sát, thiết kế kỹ thuật công trình hạ tầng cảng hàng không của Dự án thành phần 3 Các công trình thiết yếu trong cảng hàng không thuộc Dự án Đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1.
Liên danh 5 nhà thầu trúng gói thầu khảo sát, thiết kế sân bay Long Thành

Phối cảnh sân bay Long Thành. Ảnh ACV

Theo đó, Liên danh Japan Airport Consultants INC - ADP Ingesnierie - Nipppon Koei co, LTD - Công ty TNHH MTV Thiết kế và Tư vấn xây dựng công trình hàng không - Tổng công ty Tư vấn thiết kế giao thông vận tải đã trúng thầu với giá 577.345.997.317 đồng (giá gói thầu 581.268.010.000 đồng).

Gói thầu thực hiện theo hợp đồng theo giá kết hợp. Cụ thể, hợp đồng trọn gói cho công tác thiết kế kỹ thuật; hợp đồng theo đơn giá cố định cho công tác khảo sát. Thời gian thực hiện hợp đồng là 365 ngày, riêng công tác khảo sát triển khai trong 180 ngày.