Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí miền Bắc - PVGas North (mã PVG-HNX) vừa công bố Nghị quyết được Hội đồng Quản trị công ty thông qua về việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2019.
Lỗ 9 tháng, PVGas North giảm 99% kế hoạch lợi nhuận năm

Ảnh Internet

PVGas North điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2019 với doanh thu điều chỉnh từ mức hơn 3.614 tỷ đồng công bố trước đó xuống còn 3.272.5 tỷ đồng – tương ứng giảm 9%; lợi nhuận sau thuế hợp nhất được điều chỉnh giảm từ 14,2 tỷ đồng xuống còn 0,16 tỷ đồng - tương ứng mức giảm hơn 99%.

Được biết, doanh thu hợp nhất quý III của PVG đạt gần 795 tỷ đồng giảm 77,8% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế ghi lỗ hơn 11 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi 2,6 tỷ đồng.

Theo giải trình từ phía công ty, do thị trường bán gas cạnh tranh khốc liệt, giá dầu biến động mạnh khiến kết quả kinh doanh trong quý III của công ty gặp nhiều khó khăn dẫn đến lỗ trong kỳ.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2019, doanh thu thuần của PVG đạt 2.501 tỷ đồng, giảm hơn 16% so với cùng kỳ và mới thực hiện được hơn 69% kế hoạch năm; lỗ sau thuế gần 11 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước có lãi 8,4 tỷ đồng.

Theo VnEconomy