(BĐT) - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành Quyết định số 624/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Khương Tiến Hùng - cổ đông lớn của Công ty CP Bất động sản và Xây dựng Trường Thành (mã chứng khoán: TEG) do vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Cụ thể, trong 2 ngày 3/8 và 21/8/2018, ông Khương Tiến Hùng đã lần lượt bán 35.000 cổ phiếu TEG và 63.000 cổ phiếu TEG dẫn đến giảm tỷ lệ sở hữu từ 6,17% xuống 5,98% và giảm từ 5,02% xuống còn 4,67%.

Ông Khương Tiến Hùng đã không báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM khi có thay đổi về số lượng cổ phiếu hoặc chứng chỉ quỹ vượt quá các ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu và khi không còn là cổ đông lớn của Công ty CP Bất động sản và Xây dựng Trường Thành.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt hành chính ông Hùng 30 triệu đồng vì đã có hành vi vi phạm hành chính không báo cáo khi có thay đổi về số lượng cổ phiếu vượt quá các ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu. Đối với hành vi vi phạm hành chính không báo cáo khi không còn là cổ đông lớn, ông Hùng bị phạt 62,5 triệu đồng. Tổng mức phạt dành cho ông Hùng là 92,5 triệu đồng.