(BĐT) - Thanh tra công tác tài chính, phí, lệ phí; các khoản thu, chi khác và công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản tại Bệnh viện Chấn thương, Chỉnh hình Nghệ An, Thanh tra tỉnh Nghệ An cho biết, Bệnh viện đã mua một số loại vật tư với giá… cao hơn giá trúng thầu.
Mua vật tư y tế cao hơn giá trúng thầu

Ảnh chỉ mang tính minh họa.

Theo đó, Bệnh viện Chấn thương, Chỉnh hình Nghệ An bắt đầu đi vào hoạt động từ tháng 11/2014. Trong năm 2014, tổng tiền viện phí thu được của Bệnh viện là hơn 1,6 tỷ đồng. Qua thanh tra, Thanh tra tỉnh Nghệ An cho biết, khuyết điểm, tồn tại trong quản lý nguồn thu từ viện phí của Bệnh viện là chưa nộp đầy đủ, kịp thời tiền viện phí thu trực tiếp từ người bệnh vào tài khoản tại Kho bạc Nhà nước với tổng số tiền hơn 63 triệu đồng. Đặc biệt, mua 02 loại vật tư y tế với giá cao hơn giá trúng thầu hàng năm do Sở Y tế ban hành với số tiền chênh lệch hơn 6,2 triệu đồng.

Về công tác xây dựng cơ bản, Bệnh viện Chấn thương, Chỉnh hình Nghệ An được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt Dự án Cải tạo và xây mới một số hạng mục chức năng của Bệnh viện theo Quyết định số 5540/QĐ-UBND.ĐTXD ngày 23/10/2014. Ngày 1/9/2015, UBND tỉnh Nghệ An có Quyết định số 3887/QĐ-UBND.ĐTXD điểu chỉnh, bổ sung báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Dự án, với tổng mức đầu tư là hơn 11,88 tỷ đồng. Qua thanh tra cho thấy, hồ sơ pháp lý cơ bản đảm bảo quy định hiện hành về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình. Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu và ký kết các hợp đồng xây dựng phù hợp với kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt.

Tại thời điểm thanh tra, một số hạng mục công trình của Dự án vẫn còn dở dang, công trình chưa được tiến hành nghiệm thu quyết toán A-B. Đoàn Thanh tra không tiến hành thanh tra về khối lượng và giá trị công trình. Tuy nhiên, việc thực hiện dự án đầu tư xây dựng cơ bản của Dự án còn chậm.

Thanh tra tỉnh Nghệ An kiến nghị, hàng năm Bệnh viện Chấn thương, Chỉnh hình Nghệ An phải tổ chức việc mua sắm tài sản, vật tư y tế… theo đúng quy định của pháp luật. Đôn đốc nhà thầu thi công hoàn chỉnh các hạng mục dự án, tổ chức nghiệm thu quyết toán theo đúng quy định.