(BĐT) - UBND tỉnh Nam Định vừa có quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn Dự án Xây dựng khu đô thị mới phía Nam sông Đào, thành phố Nam Định (giai đoạn II). Dự án có tổng mức đầu tư 779,996 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn đấu giá quyền sử dụng đất tại các khu đô thị, tái định cư trên địa bàn do UBND TP. Nam Định làm chủ đầu tư và các nguồn vốn hợp pháp khác.
Nam Định khởi động giai đoạn 2 dự án khu đô thị gần 780 tỷ đồng

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo kế hoạch, trong quý III/2021, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng TP. Nam Định (Bên mời thầu) sẽ chỉ định thầu Gói thầu Tư vấn thẩm tra bản vẽ thi công (giá gói thầu 0,189 tỷ đồng); Gói thầu Tư vấn khảo sát, lập phương án - dự toán rà phá bom mìn, vật nổ (giá gói thầu 0.013 tỷ đồng).

UBND Tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn UBND TP. Nam Định thực hiện và giám sát hoạt động đấu thầu Dự án theo quy định.