(BĐT) - Trong số những KHLCNT do bên mời thầu tự đăng tải lên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (http://muasamcong.mpi.gov.vn) ngày 16/02/2016, có 15 thông báo KHLCNT không hợp lệ
Ngày 16/2: Có 15 thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu không hợp lệ

Ngày 16/2: Có 15 thông báo không hợp lệ

Cụ thể là: Thông báo KHLCNT của UBND thị xã Sơn Tây (TP. Hà Nội) cho dự án “Xây dựng Trường THCS Phú Thịnh giai đoạn 1” không nêu nội dung các gói thầu. 

Trong thông báo KHLCNT của UBND xã An Hòa (TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) cho dự án “Xây dựng mới Trụ sở làm việc UBND xã An Hòa” không nêu hình thức lựa chọn nhà thầu và hình thức hợp đồng của các gói thầu trừ gói thầu số 12, KHLCNT của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lai Châu cho dự án “Mua sắm trang thiết bị cho các đơn vị trường học năm 2016” không nêu hình thức lựa chọn nhà thầu và hình thức hợp đồng của các gói thầu, trừ gói thầu số 6. 

Thời điểm các đơn vị đăng tải KHLCNT lên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia muộn so với quy định: Có các KHLCNT đã được phê duyệt trong năm 2015, thậm chí từ năm 2010, 2012, 2013, 2014 nhưng đến ngày 16/02/2016 mới được đăng tải lên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, cụ thể là: Thông báo KHLCNT của Trường Trung cấp Luật Thái Nguyên cho dự án "Xây dựng Trường Trung cấp Luật Thái Nguyên" được phê duyệt tại Văn bản số 2787/QĐ-BTP ngày 26/10/2012, KHLCNT của Đài Truyền thanh - Truyền hình TP. Sơn La cho dự án “Đài Truyền thanh - Truyền hình TP. Sơn La” được phê duyệt tại Văn bản số 2654 ngày 30/10/2015, KHLCNT của Ban QLDA Biên Hòa cho dự án “Xây dựng tuyến đường nối từ khu tái định cư 14,2ha phường Long Bình ra đường nội bộ khu dân cư hiện hữu” được phê duyệt tại Văn bản số 3767 ngày 22/10/2015, KHLCNT của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội cho dự án “Xây dựng Trung tâm dữ liệu dự phòng của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội” được phê duyệt tại Văn bản số 564/QĐ-SGDHN ngày 13/10/2014, KHLCNT của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Cà Mau cho dự án “Ban QLDA Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững tỉnh Cà Mau” được phê duyệt tại Văn bản số 1700/QĐ-UBND ngày 07/11/2014, KHLCNT của Sở Giao thông vận tải tỉnh Đồng Tháp cho dự án “Hệ thống giao thông kết nối hạ tầng du lịch và nông nghiệp tỉnh” được phê duyệt tại Văn bản số 1913/VPUBND-KTN ngày 27/10/2015 và dự án “Đường ĐT849 đoạn ĐT848 đến QL54” được phê duyệt tại Văn bản số 1914/VPUBND-KTN ngày 27/10/2015, KHLCNT của Công ty CP Sonadezi Long Thành cho dự án “Xây dựng và kinh doanh hạ tầng KCN Long Thành” được phê duyệt tại Văn bản số 01/QĐCT-HĐQT ngày 15/11/2013, KHLCNT của Công an tỉnh Bình Dương cho dự án “Cơ sở làm việc Công an huyện Bàu Bàng thuộc Công an tỉnh Bình Dương” được phê duyệt tại Văn bản số 26/QĐ-H41-H45 ngày 13/02/2015, KHLCNT của BQL công trình xây dựng cơ bản TP. Bạc Liêu cho dự án “Xây dựng đường từ cầu Cây Mép phường 2 đến cầu Xóm Lá phường 8, TP. Bạc Liêu” được phê duyệt tại Văn bản số 120/QĐ-UBND ngày 27/10/2015, KHLCNT của Công ty Phát triển hạ tầng (tỉnh Bến Tre) cho dự án “ĐTXD Cơ sở hạ tầng KCN Giao Long (giai đoạn 2) huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre” được phê duyệt tại Văn bản số 1702/QĐ-UBND ngày 30/7/2010, KHLCNT của Sở Nông nghiệp và PTNT Thừa Thiên Huế cho dự án “Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn 6” được phê duyệt tại Văn bản số 4064/QĐ-BNN_XD ngày 13/10/2015.               

Các đơn vị nêu trên cần biết, theo Khoản 4 và Khoản 5 Điều 35 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, đối với mỗi gói thầu phải nêu rõ hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu; thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu được tính từ khi phát hành HSMT, HSYC, được ghi rõ theo tháng hoặc quý trong năm. Trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu phải ghi rõ số lượng gói thầu và nội dung của từng gói thầu (Khoản 2 Điều 33 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13). 

Về thời hạn đăng tải KHLCNT lên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, theo Điểm c Khoản 1 Điều 8 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, các tổ chức chịu trách nhiệm đăng tải thông tin phải bảo đảm thời điểm tự đăng tải thông tin không muộn hơn 7 ngày làm việc, kể từ ngày văn bản được ban hành.