(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Kiểu Việt thông báo đấu giá tài sản vào ngày 20/11/2021 do Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định ủy quyền như sau:

Quyền sử dụng đất đợt 1 (đối với 22 lô đất ở) thuộc Khu dân cư dọc tuyến đường nối từ đường trục Khu kinh tế đến Khu tâm linh Chùa Linh Phong tại thị trấn Cát Tiến, huyện Phù Cát

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định

Ngày 20/11/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định ảnh 1
Ngày 20/11/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định ảnh 2
Ngày 20/11/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định ảnh 3
Ngày 20/11/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định ảnh 4