(BĐT) - Công ty đấu giá hợp danh Tây Bắc - Việt Nam và Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Sông Mã thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 20/7/2019 như sau:

Đấu giá quyền sử dụng 10 thửa đất Trường mầm non Hoa Hồng tại bản Tân Lập, xã Chiềng Khương và 14 thửa đất thuộc khu đất trụ sở UBND xã Yên Hưng (cũ), huyện Sông Mã

1. Tài sản đấu giá

Quyền sử dụng 10 thửa đất Trường mầm non Hoa Hồng tại bản Tân Lập, xã Chiềng Khương và 14 thửa đất thuộc khu đất trụ sở UBND xã Yên Hưng (cũ), huyện Sông Mã.

- Hình thức giao đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất

- Mục đích sử dụng đất: Đất ở nông thôn

- Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài

- Tổng số thửa đất đấu giá: 24 thửa đất

- Tổng diện tích đất đấu giá: 4.080,2 m2

- Tổng giá khởi điểm: 3.128.001.000 đồng (Ba tỷ, một trăm hai mươi tám triệu, không trăm linh một nghìn đồng). Chi tiết cụ thể như sau:

* Khu đất Trường mầm non Hoa Hồng tại bản Tân Lập, xã Chiềng Khương, huyện Sông Mã 

Số TT

Số hiệu thửa đất

Diện tích

(m2)

Giá đất cụ thể(đồng/m2)

Giá khởi điểm

(đồng/thửa)

Tiền đặt trước(đồng/ thửa/ hồ sơ)

Tiền hồ sơ tham gia đấu giá(đồng/ hồ sơ)

Ghi chú

1

1

208,30

780.000

162.474.000

25.000.000

100.000

2

2

201,00

780.000

156.780.000

25.000.000

100.000

3

3

189,20

780.000

147.576.000

25.000.000

100.000

4

4

180,00

780.000

140.400.000

25.000.000

100.000

5

5

180,00

780.000

140.400.000

25.000.000

100.000

6

6

218,00

780.000

170.040.000

25.000.000

100.000

7

7

56,30

780.000

43.914.000

8.000.000

100.000

8

8

188.20

780.000

146.796.000

25.000.000

100.000

9

9

171,20

780.000

133.536.000

25.000.000

100.000

10

10

219,50

780.000

171.210.000

25.000.000

100.000

1.811,7

1.413.126.000

  * Khu đất trụ sở UBND xã Yên Hưng (cũ), huyện Sông Mã

Số TT

Số hiệu thửa đất

Diện tích

(m2)

Giá đất cụ thể(đồng/m2)

Giá khởi điểm

(đồng/thửa)

Tiền đặt trước(đồng/ thửa/ hồ sơ)

Tiền hồ sơ tham gia đấu giá(đồng/ hồ sơ)

Ghi chú

1

1

126,8

1.650.000

209.220.000

25.000.000

100.000

2

2

100,0

1.650.000

165.000.000

25.000.000

100.000

3

3

100,0

1.650.000

165.000.000

25.000.000

100.000

4

4

100,0

1.650.000

165.000.000

25.000.000

100.000

5

5

100,0

1.650.000

165.000.000

25.000.000

100.000

6

6

100,0

1.650.000

165.000.000

25.000.000

100.000

7

7

100,0

1.650.000

165.000.000

25.000.000

100.000

8

8

100,0

1.650.000

165.000.000

25.000.000

100.000

9

10

238,3

250.000

59.575.000

8.000.000

100.000

10

11

216,8

250.000

54.200.000

8.000.000

100.000

11

14

215,9

250.000

53.975.000

8.000.000

100.000

12

15

234,3

250.000

58.575.000

8.000.000

100.000

13

16

341,0

250.000

85.250.000

8.000.000

100.000

14

13

195,4

200.000

39.080.000

8.000.000

100.000

Tổng

2.268,5

1.714.875.000

Lưu ý:

- Nghĩa vụ nộp các loại thuế, phí, lệ phí để người mua được tài sản đấu giá đăng ký quyền sử dụng đất tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền do người mua được tài sản đấu giá thực hiện theo quy định của pháp luật.

- Giá khởi điểm của từng thửa đất chưa bao gồm lệ phí trước bạ và các loại thuế, phí, lệ phí khác có liên quan đến việc mua được tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật.

- Tiền mua hồ sơ không được hoàn trả lại; Trừ trường hợp thửa đất không đủ điều kiện để tổ chức đấu giá (theo điểm d khoản 2 Điều 3 Thông tư số 48/2017/TT-BTC ngày 15/5/2017).

- Tiền đặt trước không có lãi.

2. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá (Trong giờ hành chính các ngày làm việc)

Từ ngày 04/07/2019 đến 17h30ph ngày 17/07/2019.

- Bán hồ sơ: tại Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Sông Mã hoặc Công ty đấu giá hợp danh Tây Bắc - Việt Nam.

- Nộp hồ sơ: tại Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Sông Mã.

3. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Thời gian ngày 11, 12/07/2019 (trong giờ hành chính). Khách hàng liên hệ Phòng TN&MT huyện Sông Mã để xem vị trí thửa đất.

4. Hình thức và thời gian nộp tiền đặt trước: Từ 07h30ph ngày 17/07/2019 đến 16h30ph ngày 19/07/2019. Chuyển khoản cho: Công ty đấu giá hợp danh Tây Bắc - Việt Nam; Tài khoản số 7900 201 008 330 tại Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT tỉnh Sơn La.

* Lưu ý: Khách hàng tham gia đấu giá có quyền tự nguyện nộp tiền đặt trước sớm hơn thời gian quy định.

5. Tiếp nhận phiếu giá (Trong giờ hành chính).

- Từ 07h30ph ngày 17/07/2019 đến 17h30ph ngày 19/07/2019.

- Khách hàng sau khi nộp tiền đặt trước, mang giấy nộp tiền đến Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Sông Mã để nhận phiếu trả giá. Khách hàng ghi phiếu trả giá tại phòng TN&MT.

- Trường hợp khách hàng tự nguyện nộp tiền đặt trước sớm hơn thời hạn quy định (ngày 17/07/2019) thì được phát phiếu trả giá và tiếp nhận phiếu trả giá từ thời điểm đó.

- Khách hàng điền đầy đủ thông tin vào phiếu giá trả, cho phiếu trả giá vào phong bì của tổ chức đấu giá tài sản, dán kín, ký niêm phong ngoài phong bì rồi tự mình bỏ vào hòm phiếu.

* Lưu ý:

- Khách hàng chỉ ghi số thửa đất trong phiếu trả giá (không ghi trong phiếu đăng ký tham gia đấu giá và giấy nộp tiền đặt trước).

- Phòng TN&MT huyện Sông Mã và Công ty đấu giá hợp danh Tây Bắc - Việt Nam từ chối tiếp nhận Phiếu trả giá khi chưa nhận được tiền đặt trước.

6. Đăng ký tham gia đấu giá tài sản

6.1 Đối tượng tham gia đấu giá: Các cá nhân, hộ gia đình thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai, có nhu cầu sử dụng đất để làm nhà ở; có khả năng tài chính, sử dụng đất đúng quy hoạch xây dựng, chấp hành tốt pháp luật về đất đai, thực hiện các quy định của pháp luật về đấu giá tài sản và Quy chế này.

6.2 Điều kiện tham gia đấu giá:

- Người tham gia đấu giá phải có đủ các điều kiện sau:

+ Có đơn đề nghị đăng ký tham gia đấu giá;

+ Có photo Giấy chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu;

+ Phải chấp nhận giá khởi điểm;

+ Cam kết thực hiện đầy đủ những quy định của Quy chế cuộc đấu giá tài sản do Công ty đấu giá hợp danh Tây Bắc - Việt Nam phát hành; Cam kết thực hiện các nghĩa vụ đối với Nhà nước theo quy định của pháp luật sau khi mua được tài sản.

+ Nộp khoản tiền đặt trước trong thời hạn quy định.

- Người tham gia đấu giá có thể uỷ quyền cho người khác (Không cùng đấu giá 1 thửa đất) tham gia đấu giá bằng văn bản uỷ quyền hợp pháp.

7. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá; hình thức, phương thức đấu giá

- Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá:

+ Đấu giá quyền sử dụng 14 thửa đất thuộc khu đất trụ sở UBND xã Yên Hưng (cũ), huyện Sông Mã: Vào hồi 08h30ph ngày20/07/2019 (thứ 7) tại Hội trường UBND xã Yên Hưng, huyện Sông Mã.

+ Đấu giá quyền sử dụng 10 thửa đất Trường mầm non Hoa Hồng tại bản Tân Lập, xã Chiềng Khương, huyện Sông Mã: Vào hồi 14h30 ph ngày 20/07/2019 (thứ 7) tại Hội trường UBND xã Chiềng Khương, huyện Sông Mã.

- Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu nhiều vòng (01 vòng gián tiếp kết hợp nhiều vòng trực tiếp). Tại vòng gián tiếp chọn 03 hồ sơ có đủ điều kiện để vào đấu giá trực tiếp. Cụ thể như sau:

+ Chọn 02 hồ sơ vào đấu gián tiếp đối với trường hợp thửa đất chỉ có 02 hồ sơ tham gia đấu giá.

+ Chọn 03 hồ sơ có giá trả cao nhất vào đấu giá tiếp đối với trường hợp thửa đất có từ 02 hồ sơ trở lên. (1) Trường hợp mức trả giá cao nhất có nhiều hơn 03 hồ sơ có giá trả bằng nhau thì chọn toàn bộ hồ sơ có mức trả giá cao nhất đó. (2) Trường hợp mức trả giá cao nhất không đủ 03 hồ sơ thì chọn thêm hồ sơ ở các mức trả giá thấp hơn tính từ cao xuống thấp đến lúc đủ 03 hồ sơ. Nếu khi chọn lần lượt từ cao xuống thấp đến mức giá đủ điều kiện cuối cùng, có từ 02 hồ sơ trở lên có giá trả bằng nhau thì chọn toàn bộ hồ sơ đó và những hồ sơ có mức giá cao hơn.

- Phương thức đấu giá: Trả giá lên theo từng thửa đất.

Các cá nhân, hộ gia đình có nhu cầu đến xem tài sản, đăng ký và tham gia đấu giá đề nghị liên hệ với:

(1) Công ty đấu giá hợp danh Tây Bắc-Việt Nam (Địa chỉ: Số 470, đường Trần Đăng Ninh,tổ 3, phường Quyết Tâm, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La). Điện thoại: (0212)3 855 855 – 0917 368 080

(2) Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Sông Mã (Địa chỉ: Tổ 12, thị trấn Sông Mã, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La). Điện Thoại: (0212)3 837 164./.