(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Phú Thọ thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 22/7/2019 do UBND thành phố Việt Trì ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp Phú Thọ. Địa chỉ: Tầng 1, Sở Tư pháp, đường Nguyễn Tất Thành, phường Tân Dân, thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ. Điện thoại: 0210 3844 209.

2. Tên, địa chỉ người có tài sản đấu giá: UBND thành phố Việt Trì. Địa chỉ: Số 1166 Đại lộ Hùng Vương, phường Tiên Cát, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Điện thoại: 0210.3 847 184

3. Tài sản đấu giá, nơi có tài sản, tiền hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước: Quyền sử dụng bốn mươi hai (42) ô đất thuộc địa bàn các phường, xã: Tiên Cát, Tân Dân và Thụy Vân - thành phố Việt Trì - tỉnh Phú Thọ. Cụ thể như sau: 

STT

Ký hiệu ô đất

Diện tích (m2/ô đất)

Giá khởi điểm (đồng/ ô đất)

Tiền đặt trước (đồng/ ô đất)

Bước giá (đồng/ô đất)

Tiền hồ sơ (đồng/ hồ sơ)

I. Hai mươi chín (29) ô đất băng 2 đường Hai Bà Trưng, thuộc địa bàn phường Tiên Cát:

1

Ô đất số LK2-2

140,6

5.624.000.000

820.000.000

400.000.000

500.000

2

Từ ô đất số LK2-3 đến ô đất số LK2-9; Từ ô đất số LK3-11 đến ô đất số LK3-16

111,0

4.440.000.000

820.000.000

400.000.000

500.000

3

Ô đất số LK2-10; Ô đất số LK3-10

108,0

4.320.000.000

820.000.000

400.000.000

500.000

4

Ô đất số LK2-11; Ô đất số LK2-12; Ô đất số K2-14; Từ ô đất số LK3-1 đến ô đất số LK3-9

105,0

4.200.000.000

820.000.000

400.000.000

500.000

5

LK2-13

103,2

4.128.000.000

820.000.000

400.000.000

500.000

II. Mười hai (12) ô đất khu ĐèThen - Cửa Đình, phường Tân Dân:

1

Ô đất số L01

101,6

1.219.200.000

220.000.000

100.000.000

500.000

2

Ô đất số L02

114,3

1.143.000.000

220.000.000

100.000.000

500.000

3

Ô đất số L03

115,7

1.157.000.000

220.000.000

100.000.000

500.000

4

Ô đất số L04

133,7

1.337.000.000

220.000.000

100.000.000

500.000

5

Ô đất số L05

164,8

1.648.000.000

320.000.000

100.000.000

500.000

6

Ô đất số L05A

105,5

844.000.000

160.000.000

100.000.000

500.000

7

Ô đất số L06

125,4

1.254.000.000

220.000.000

100.000.000

500.000

8

Ô đất số L07

197,0

1.970.000.000

320.000.000

100.000.000

500.000

9

Ô đất số L08

119,0

1.190.000.000

220.000.000

100.000.000

500.000

10

Ô đất số L09

113,1

1.131.000.000

220.000.000

100.000.000

500.000

11

Ô đất số L10

120,2

1.442.400.000

220.000.000

100.000.000

500.000

12

Ô đất số L11

123,6

1.438.200.000

220.000.000

100.000.000

500.000

III. Một (01) ô đất băng 1 đường Trường Chinh thuộc khu xóm Ngoại, xã Thụy Vân:

1

Ô đất số A01

242,1

1.936.800.000

380.000.000

200.000.000

500.000

* Nguồn gốc và tình trạng pháp lý của các ô đất đấu giá: Đất đã được UBND thành phố Việt Trì thực hiện thu hồi, bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng chuyển mục đích sử dụng thành đất ở.

4. Bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày thông báo đến 17h00phút ngày 19/7/2019, tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản, tầng 1 Sở Tư pháp tỉnh Phú thọ.

5. Xem tài sản đấu giá: Khách hàng liên hệ với Trung tâm để được hướng dẫn xem ô đất trên thực địa hoặc sơ đồ của ô đất trong hai ngày 11/7/2019 và ngày 12/7/2019.

6. Nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá:

- Khách hàng nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá từ ngày thông báo đến 17h00phút ngày 19/7/2019 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp Phú Thọ.

- Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân đủ điều kiện theo quy định của Luật Đấu giá tài sản và pháp luật liên quan đăng ký tham gia đấu giá phải nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định.

7. Nộp tiền đặt trước: Khách hàng tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước vào tài khoản số: 42110000320858 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Chi nhánh Phú Thọ. Đơn vị thụ hưởng: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản.

Thời gian nộp từ ngày 17/7/2019 đến ngày 19/7/2019.

Ghi chú: Khách hàng có thể nộp hồ sơ trước và bổ sung phiếu nộp tiền sau; hoặc nộp đầy đủ cả hồ sơ và phiếu nộp tiền đặt trước (Nhưng phải hoàn thiện đầy đủ trước 17/h00 phút ngày 19/7/2019).

Các thủ tục trên được thực hiện trong giờ làm việc hành chính.

8. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: Bắt đầu từ 07h00phút ngày 22/7/2019 tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị thành phố Việt trì (Thuộc xã trưng Vương, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Gần khu liên hiệp thể thao Bảo Đà).

9. Hình thức, phương thức đấu giá:

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá, không hạn chế số vòng.

- Phương thức đấu giá: Trả giá lên.