(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đắk Lắk thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 23/7/2019 do Phòng Tài nguyên - Môi trường thành phố Buôn Ma Thuột ủy quyền như sau:

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản.

2. Người có tài sản đấu giá: Phòng Tài nguyên - Môi trường thành phố Buôn Ma Thuột - Địa chỉ: Số 01 Lý Nam Đế, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

3. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, bước giá, tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ: Quyền sử dụng đất đối với 66 thửa đất tại khu dân cư tổ dân phố 7, phường Tân Lập, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Cụ thể như sau: 

STT

Ký hiệu thửa đất

Diện tích (m2)

Giá khởi điểm (đồng)

Bước giá (đồng)

Tiền đặt trước (đồng)

Tiền Hồ sơ (đồng)

I

BT 1 (Đất ở Biệt thự)

1

Thửa BT1 - 1

281,5

3.800.000.000

30.000.000

570.000.000

500.000

2

Thửa BT1 - 3

214,9

2.686.000.000

30.000.000

402.000.000

500.000

3

Thửa BT1 - 4

192,2

2.403.000.000

30.000.000

360.000.000

500.000

4

Thửa BT1 - 5

185,1

2.674.000.000

30.000.000

401.000.000

500.000

5

Từ thửa BT1 - 6 đến thửa BT1 - 8

216

2.916.000.000

30.000.000

437.000.000

500.000

II

Lô LK3

1

Thửa LK3 - 1

126,6

1.950.000.000

20.000.000

292.000.000

500.000

2

Từ thửa LK3 - 2 đến thửa LK3 - 8

100

1.350.000.000

20.000.000

202.000.000

500.000

3

Thửa LK3 - 9

128

1.901.000.000

20.000.000

285.000.000

500.000

III

Lô LK4

1

Thửa LK4 - 1

125,4

1.862.000.000

20.000.000

279.000.000

500.000

2

Thửa LK4 - 2

104,2

1.407.000.000

20.000.000

211.000.000

500.000

3

Thửa LK4 - 3

101

1.364.000.000

20.000.000

204.000.000

500.000

4

Thửa LK4 - 4

97,9

1.322.000.000

20.000.000

198.000.000

500.000

5

Thửa LK4 - 5

94,7

1.278.000.000

20.000.000

191.000.000

500.000

6

Thửa LK4 - 6

113

1.678.000.000

20.000.000

251.000.000

500.000

7

Thửa LK4 - 7

124,5

1.849.000.000

20.000.000

277.000.000

500.000

8

Từ thửa LK4 - 8 đến thửa LK4 - 11

100

1.350.000.000

20.000.000

202.000.000

500.000

9

Thửa LK4 - 12

124,5

1.849.000.000

20.000.000

277.000.000

500.000

IV

Lô LK5

1

Thửa LK5 – 3

132,1

1.962.000.000

20.000.000

294.000.000

500.000

2

Từ thửa LK5 - 4 đến thửa LK5 – 10

100

1.350.000.000

20.000.000

202.000.000

500.000

V

Lô LK6

1

Thửa LK6 - 7

168,8

2.507.000.000

20.000.000

376.000.000

500.000

2

Thửa LK6 - 22

100

1.300.000.000

20.000.000

195.000.000

500.000

3

Thửa LK6 - 25 đến thửa LK6- 26

100

1.300.000.000

20.000.000

195.000.000

500.000

4

Thửa LK6 - 28

100

1.300.000.000

20.000.000

195.000.000

500.000

5

Thửa LK6 - 42

145,5

2.161.000.000

20.000.000

324.000.000

500.000

VI

Lô LK7

1

Thửa LK7-7

145.5

2.081.000.000

20.000.000

312.000.000

500.000

2

Thửa LK7-8

100

1.350.000.000

20.000.000

202.000.000

500.000

3

Thửa LK7-13 đến thửa LK-14

100

1.350.000.000

20.000.000

202.000.000

500.000

4

Thửa LK7-18 đến thửa LK-19

100

1.350.000.000

20.000.000

202.000.000

500.000

5

Thửa LK7 - 24

100

1.350.000.000

20.000.000

202.000.000

500.000

6

Thửa LK7-25 đến thửa LK-38

100

1.200.000.000

20.000.000

180.000.000

500.000

7

Thửa LK7- 39

98,4

1.181.000.000

20.000.000

177.000.000

500.000

8

Thửa LK7- 40

94

1.128.000.000

20.000.000

169.000.000

500.000

9

Thửa LK7- 41

86,7

1.040.000.000

20.000.000

156.000.000

500.000

- Mục đích sử dụng đất: Đất ở đô thị;

- Thời hạn sử dụng đất: ổn định lâu dài.

- Hình thức: Giao đất có thu tiền sử dụng đất.

- Tổng giá khởi điểm: 103.231.000.000 đồng (Một trăm lẻ ba tỷ, hai trăm ba mươi mốt triệu đồng).

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Người tham gia đấu giá có thể tự tìm hiểu tài sản hoặc liên hệ với Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản để được hướng dẫn xem tài sản vào ngày 18/07/2019 và ngày 19/07/2019.

5. Thời gian, địa điểm bán, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá, điều kiện cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

a) Thời gian, địa điểm bán, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá (trong giờ hành chính): Từ ngày thông báo đến 17 giờ ngày 19/07/2019 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản;

b) Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân đủ điều kiện quy định tại Luật đấu giá tài sản năm 2016 và quy định pháp luật liên quan thực hiện việc mua, nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá hợp lệ.

Người tham gia đấu giá nộp hồ sơ kèm bản chụp giấy tờ tùy thân (mang theo bản chính để đối chiếu), giấy nộp tiền đặt trước theo quy định; người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

6. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 07 giờ 30 phút ngày 23/07/2019, tại Hội trường Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đắk Lắk

7. Hình thức, phương thức đấu giá:

a) Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá (tối đa không quá 05 vòng).

b) Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

* Các nội dung khác được quy định tại Quy chế cuộc đấu giá.

Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu, đến liên hệ tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản, địa chỉ: số 135 đường Lê Thị Hồng Gấm, phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk - Điện thoại: 0262.3954464 để được hướng dẫn chi tiết./.