(BĐT) - Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Viễn Phương thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 31/10/2019 do Văn phòng Huyện ủy và HĐND – UBND huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh ủy quyền như sau:

 1. Tên, địa chỉ tổ chức bán đấu giá tài sản: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Viễn Phương. Địa chỉ: Số 64A Nguyễn Thái Học, khóm 2, phường 2, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

2. Tên, địa chỉ người có tài sản đấu giá: Văn phòng Huyện ủy và HĐND – UBND huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh.

3. Tên tài sản đấu giá là: Xe ô tô con đã qua sử dụng nhãn hiệu TOYOTA.

Biển đăng ký: 84E-0522

Số loại: ZACE GLKF80L HRMNEU

Màu sơn: Nâu – Đỏ

Số máy: 7K-0534877

Số khung: KF3-6904104

Số chỗ ngồi: 08

Năm, Nước sản xuất: 2002, Việt Nam

4. Nơi có tài sản đấu giá: Văn phòng Huyện ủy và HĐND – UBND huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh.

5. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 86.744.000 đồng (Bằng chữ: Tám mươi sáu triệu bảy trăm bốn mươi bốn nghìn đồng).

6. Tiền đặt trước:

Khách hàng tham gia đấu giá phải nộp khoản tiền đặt trước là: 10.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười triệu đồng) từ ngày 28/10/2019 đến 16 giờ ngày 30/10/2019.

Khách hàng nộp tiền vào tài khoản của Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Viễn Phương mở tại Ngân hàng, cụ thể như sau:

- Tên tài khoản: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Viễn Phương

+ Số tài khoản: 070105827979

+ Tại Ngân hàng Sacombank, chi nhánh Trà Vinh.

7. Phí hồ sơ tham gia đấu giá: 150.000 đồng/hồ sơ.

8. Thời gian, địa điểm đấu giá tài sản:

- Vào lúc 15 giờ 00 phút, ngày 31/10/2019 (thứ năm).

- Tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Viễn Phương, Số 64A Nguyễn Thái Học, khóm 2, phường 2, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

9. Thời gian đăng ký tham gia đấu giá tài sản: Đăng ký tham gia đấu giá trong giờ hành chính, liên tục kể từ ngày 17/10/2019 đến 16 giờ ngày 28/10/2019.

10. Địa điểm đăng ký tham gia đấu giá tài sản: Tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Viễn Phương, Số 64A Nguyễn Thái Học, khóm 2, phường 2, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

11. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá:

1. Thời gian xem tài sản: Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá được xem trực tiếp tài sản trong khoảng thời gian từ ngày 24 và 25/10/2019.

2. Địa điểm xem tài sản đấu giá: Văn phòng Huyện ủy và HĐND – UBND huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh. Khách hàng xem tài sản đấu giá liên hệ Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Viễn Phương (để được hướng dẫn).

12. Hình thức, Phương thức đấu giá

- Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

13. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá tài sản:

- Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho tổ chức đấu giá tài sản.

- Người đăng ký tham gia đấu giá tài sản không thuộc trường hợp người không được tham gia đấu giá tài sản theo quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật đấu giá giá tài sản năm 2016 và quy định khác của pháp luật có liên quan.

- Trong trường hợp pháp luật có quy định về điều kiện khi tham gia đấu giá thì người tham gia đấu giá phải đáp ứng điều kiện đó

- Người đăng ký tham gia đấu giá phải cung cấp các thông tin của tổ chức, cá nhân có liên quan cho Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Viễn Phương khi đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu do tổ chức đấu giá phát hành).

14. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá tài sản:

- Đăng ký tham gia đấu giá tài sản trực tiếp: Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá tài sản đến trực tiếp tổ chức đấu giá tài sản để đăng ký tham gia đấu giá, khi đến đăng ký tham gia đấu giá tài sản phải mang theo giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu (đối với khách hàng là cá nhân); Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng minh nhân dân của người đại diện đăng ký (đối với khách hàng là tổ chức) để tổ chức đấu giá tài sản kiểm tra, đối chiếu.

15. Tổ chức, cá nhân có nhu cầu đăng ký tham gia đấu giá tài sản hoặc cần biết thêm chi tiết, xin liên hệ Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Viễn Phương, địa chỉ: Số 64A Nguyễn Thái Học, khóm 2, phường 2, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

* Điện thoại: 0939871102.