(BĐT) - Gói thầu Lập Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Phát triển đô thị và tăng cường khả năng thích ứng biến đổi khí hậu TP. Vĩnh Long, sử dụng nguồn vốn vay của Ngân hàng Thế giới (WB). UBND tỉnh Vĩnh Long vừa có tờ trình gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) xin được áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt đối với gói thầu này.
Nghiên cứu khả thi dự án khoảng 5.114 tỷ đồng: Vĩnh Long xin chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt

Dự án Phát triển đô thị và tăng cường khả năng thích ứng biến đổi khí hậu TP. Vĩnh Long sử dụng vốn vay của Ngân hàng Thế giới. Ảnh: Minh Vũ

Năm 2020 sẽ hoàn thiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư

Dự án nói trên là dự án nhóm A, có tổng mức đầu tư khoảng 5.114 tỷ đồng, tương đương 219,4 triệu USD. Nguồn vốn đầu tư gồm: vốn vay WB khoảng 3.339 tỷ đồng, tương đương 142,7 triệu USD (chiếm 65,1% tổng mức đầu tư); vốn không hoàn lại của Chính phủ Hà Lan thông qua tổ chức RVO (chương trình DRIVE) khoảng 484,38 tỷ đồng, tương đương 20,7 triệu USD (chiếm 9,4% tổng mức đầu tư); vốn đối ứng khoảng 1.310,4 tỷ đồng, tương đương 56 triệu USD (chiếm 25,5% tổng mức đầu tư).

UBND tỉnh Vĩnh Long cho biết, đây là dự án trọng điểm, dự kiến sẽ triển khai thực hiện trong giai đoạn 2021 - 2025, năm 2020 sẽ hoàn thiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư theo quy định. Trên cơ sở phê duyệt Đề xuất Dự án của Thủ tướng Chính phủ, ngày 1/4/2020, UBND tỉnh Vĩnh Long đã có tờ trình gửi Bộ KH&ĐT đề nghị thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn Dự án. Ngày 21/4/2020, Bộ KH&ĐT có công văn gửi các bộ, ngành trung ương xin ý kiến thẩm định đối với báo cáo nghiên cứu tiền khả thi nói trên.

Ngoài ra, từ ngày 30/3 đến 3/4/2020, Đoàn công tác của WB đã tiến hành công tác thẩm định Dự án. Ngày 13/4/2020, ông Ousmane Dione, Giám đốc quốc gia WB tại Việt Nam, đã có thư gửi lãnh đạo UBND tỉnh Vĩnh Long, thống nhất thẩm định tính sẵn sàng về mặt kỹ thuật, đồng thời, dự kiến có cuộc thảo luận với Bộ Tài chính vào ngày 6/5/2020 trước khi tiến hành đàm phán thực hiện vào ngày 15/5/2020. Tài liệu đàm phán sẽ được trình cho Ban Giám đốc điều hành của WB phê duyệt ngày 27/5/2020 và dự kiến được WB phê duyệt vào ngày 15/6/2020.

Cấp bách và quan trọng

Với những nội dung công việc và tiến độ thực hiện theo yêu cầu như trên, UBND tỉnh Vĩnh Long cho biết, việc sớm hoàn thành các thủ tục thẩm định, phê duyệt Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án để làm cơ sở đàm phán, ký kết hiệp định vay là hết sức cấp bách và quan trọng. Hiện nay, Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đang được Bộ KH&ĐT và các bộ, ngành thẩm định, trình Thủ tướng phê duyệt. Sau khi Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi được phê duyệt, tỉnh Vĩnh Long sẽ tổ chức thẩm định, phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi để bảo đảm hoàn thành các điều kiện theo yêu cầu đàm phán trong năm tài khóa 2020.

“Do Dự án có tổng mức đầu tư lớn, kinh phí cho công tác lập Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án sẽ phải tổ chức lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi. Nếu thực hiện theo hình thức này sẽ mất rất nhiều thời gian từ khâu thông báo, đánh giá hồ sơ thẩm định, phê duyệt kết quả đấu thầu. Sau khi có kết quả đấu thầu, tỉnh Vĩnh Long còn phải thực hiện công tác lập, thẩm định, trình người có thẩm quyền phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án. Như vậy sẽ khó bảo đảm về mặt thời gian và thủ tục phục vụ việc đàm phán giữa WB và Bộ Tài chính về khoản vay đối với Dự án”, Tờ trình của UBND tỉnh Vĩnh Long nêu rõ.

UBND tỉnh Vĩnh Long cho rằng, cần sớm hoàn thành các thủ tục cần thiết nhằm đáp ứng yêu cầu của WB để tiếp nhận vốn IDA chuyển tiếp trong năm tài khóa 2020. Đó là chưa kể cơ hội tiếp cận nguồn vốn không hoàn lại của Chính phủ Hà Lan. Do đó, để rút ngắn thời gian lựa chọn nhà thầu, đồng thời giúp tỉnh Vĩnh Long chủ động trong tổ chức triển khai thực hiện Dự án, phương án lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt để lập Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án nói trên là cần thiết và phù hợp.