(BĐT) - Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình huyện Củ Chi (TP.HCM) đã ban hành 19 quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho 19 gói thầu do Ban này mời thầu. Cả 19 gói thầu này đều thực hiện lựa chọn nhà thầu theo hình thức chỉ định thầu rút gọn trong nước, loại hợp đồng trọn gói và thời gian thực hiện hợp đồng là 30 ngày.
Nhà thầu Ba Lẻ Bảy được chỉ định cùng lúc 9 gói thầu

Ảnh chỉ mang tính minh họa.

Theo thống kê của phóng viên Báo Đấu thầu, 19 gói thầu trên được chỉ định cho 3 nhà thầu, trong đó nhà thầu Công ty CP Tư vấn xây dựng Ba Lẻ Bảy được chỉ định tới 9 gói thầu giám sát thi công xây dựng công trình thuộc các dự án duy tu, sửa chữa đợt 1 đường Lê Thị Lức, đường Nguyễn Văn Hoài, đường Nguyễn Văn Khạ (Quốc lộ 22 đến kênh N31A), đường số 53, đường bà Chưa, đường Cây Bài, đường Huỳnh Minh Mương, đường vào nhà Ông Cư (gần nhà số 46) và đường Phạm Văn Cội.

Bên cạnh đó, Công ty TNHH Xây dựng đường điện Liên Tỉnh cũng được chỉ định tới 7 gói thầu xây lắp đợt 1 của các dự án duy tu, sửa chữa đường số 53, đường bà Chưa, đường Cây Bài, đường Huỳnh Minh Mương, đường vào nhà Ông Cư (gần nhà số 46), đường Phạm Văn Cội và đường Võ Văn Điều. Còn nhà thầu Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích huyện Củ Chi được chỉ định thầu 3 gói xây lắp đợt 1 thuộc các dự án duy tu, sửa chữa đường Lê Thị Lức, đường Nguyễn Văn Hoài và đường Nguyễn Văn Khạ.