(BĐT) - Sở Y tế tỉnh Phú Thọ (Bên mời thầu) vừa công bố kế hoạch lựa chọn nhà thầu Mua sắm thuốc tập trung cho các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Phú Thọ năm 2021 - 2022 với tổng giá dự toán là 1.555,7 tỷ đồng, sử dụng vốn ngân sách nhà nước, nguồn Quỹ Bảo hiểm y tế, nguồn thu từ dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và các nguồn thu hợp pháp khác của các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Phú Thọ đấu thầu mua thuốc tập trung hơn 1.555 tỷ đồng

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo đó, trong quý IV/2020, Sở Y tế Phú Thọ sẽ tổ chức đấu thầu rộng rãi để lựa chọn nhà thầu cho 4 gói thầu gồm: Gói thầu Thuốc generic (giá gói thầu hơn 1.430 tỷ đồng); Gói thầu số 02 Gói thầu thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền (giá gói thầu hơn 106 tỷ đồng); Gói thầu số 03 Gói thầu dược liệu (giá gói thầu 0,421 tỷ đồng); Gói thầu số 04 Gói thầu vị thuốc cổ truyền (giá gói thầu 18,4 tỷ đồng).

Thời gian thực hiện hợp đồng 4 gói thầu trên đều là 730 ngày, hợp đồng theo đơn giá cố định.